TỈNH THANH HÓA

Giải Quyết Tiếp Nhận Đóng Góp Của Người Dân
| Giải Quyết Tiếp Nhận Đóng Góp Của Người Dân
Người gửi thông tin Loại Hình Thông Tin Nội Dung Góp Ý Nội dung giải quyết
Phạm Văn Bình Phản ánh Ngày 07/10/2018, Ông Ngọc ở thôn Muốt đã tự ý phát, dọn một đám rừng lau lách, bụi rậm tái sinh, ở khu vực rừng sản xuất, giáp với huyện Bá Thước. Đã phối hợp với chính quyền xã và thôn Muốt tổ chức kiểm tra rừng theo nguồn tin, xác minh đo đếm mức độ thiệt hại và xác minh các tình tiết sự việc có liên quan đến hành vi vi phạm, tổ công tác đã làm việc cùng thôn Muốt và ông Ngọc để giải thích, tuyên truyền, giáo dục về ý thức, trách nhiệm thực hiện và chấp hành theo pháp luật của người vi phạm, lập hồ sơ, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xử lý theo thẩm quyền.
>