TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Phương Tiện PCCCC
| Phương Tiện PCCCC
Tên Số Lượng Chủng loại Địa bàn quản lý Người vận hành Đơn Vị Tính
Xe Tải 2 Quang Hiến
Mô Tô, Xe Máy 586 Quang Hiến
Dao Phát 560 Quang Hiến
Cào Cuốc 295 Quang Hiến
Vĩ Dập Lửa 8 Quang Hiến
Dụng Cụ Thô Sơ Khác 188 Quang Hiến
Dao phát 99 Yên Khương
Cuốc Xẻng 62 Yên Khương
Dụng cụ khác 58 Yên Khương
Cưa các loại 30 Yên Khương
Phượng tiện xe máy 126 Yên Khương
Dao 575 Tam Văn
Cuốc +Xẻng 160 Tam Văn
Can Nhựa 250 Tam Văn
Cưa Xăng 9 Tam Văn
Cưa Tay 50 Tam Văn
Xe Máy 280 Tam Văn
Xe Ôtô 9 Tam Văn
Dao Phát 270 Yên Thắng
Cào, Cuốc, Xẻng 125 Yên Thắng
Thô sơ khác 315 Yên Thắng
Cưa các loại 101 Yên Thắng
Phương tiện cơ giới 4 Yên Thắng
Xe ô tô tải 8 Trí Nang
Xe Máy 251 Trí Nang
Cưa Xăng 19 Trí Nang
Máy dọn thực bì 12 Trí Nang
Dao Phát 178 Trí Nang
Cưa đơn 17 Trí Nang
Cào Cuốc 155 Trí Nang
Xô, chậu, can nhựa 90 Trí Nang
Cưa xăng 2 Tam Lư
Đèn pin 80 Tam Lư
Dao phát 100 Tam Lư
cuốc, xẻng 20 Tam Lư
can nhựa 10 lít 20 Tam Lư
can nhựa 5 lít 20 Tam Lư
Loa Cầm tay 2 Tam Lư
Cưa xăng 12 Trung Tiến
Can đựng nước 80 Trung Tiến
Dao phát 700 Trung Tiến
Can Nhựa 120 Sơn Hà
Dao Phát 195 Sơn Hà
Cuốc Xẻng 105 Sơn Hà
Đèn Pin 95 Sơn Hà
Cưa xăng 2 Sơn Lư
Đèn pin 40 Sơn Lư
Dao Phát 120 Sơn Lư
Cuốc Xẻng 60 Sơn Lư
Can nhựa 10 lít 20 Sơn Lư
Can nhựa 5 lít 50 Sơn Lư
Loa cầm tay 2 Sơn Lư
mÁY THỔI GIÓ 3 Đông Thọ
dao phat 153 Tam Văn
cưa xăng 3 Thiết Kế
Dao phát 100 Lương Nội ha
xe máy 20 Hạ Trung
Xe ô tô 2 Ba Đình ha
Dao phát 40 Lâm Sa
Dao phát 50 Ban Công
Dao phát 32 Lâm Sa
Cưa xăng 3 Lâm Sa
Máy bơm 1 Lâm Sa
bảng tuyên truyền 54 Cẩm Long
Dao phát Ái Thượng
Xe máy 35 Thành Lâm ha
Xe tải, xe máy 3 Thiết Kế ha
Xe tải, xe con, xe máy 3 Cổ Lũng ha
dao phát 8 Cẩm Quý
Dao 560 Hàm Rồng
Dao phát 504 Hàm Rồng
xe máy 1500 Hàm Rồng
Can Nhựa 800 Hàm Rồng
Dao phát 50 Ái Thượng
Loa cầm tay 2 Ái Thượng
Bình Toong 3 Ái Thượng
Cào, cuốc dập lửa 100 Ái Thượng
Xe máy 110 Ái Thượng
Can nhựa 10 Ái Thượng
Dao phát 70 Ban Công
Cưa xăng 1 Ban Công
Cào, cuốc dập lửa 36 Ban Công
Xô, chậu 120 Ban Công
Dao phát 20 Cổ Lũng
Cưa tay 2 Cổ Lũng
Bình Toong 10 Cổ Lũng
Cào, cuốc dập lửa 10 Cổ Lũng
Xe tải 2 Cổ Lũng
Xe máy 47 Cổ Lũng
Dao phát 190 Điền Hạ
Cưa xăng 4 Điền Hạ
Xe máy 215 Điền Hạ
DĐèn pin 157 Điền Hạ
Can Nhựa 127 Điền Hạ
Ô tô 3 Điền Hạ
Xe máy 140 Điền Lư
Dao phát 160 Điền Lư
DĐèn Pin 20 Điền Lư
Can đựng nước 20 Điền Lư
Bình Toong 25 Điền Lư
Cưa xăng 2 Điền Lư
Ô tô 3 Điền Lư
Dao phát 60 Điền Quang
Cưa xăng 2 Điền Quang
Bình Toong 12 Điền Quang
Cào, cuốc dập lửa 55 Điền Quang
Xô, chậu 33 Điền Quang
Dao phát 140 Điền Trung
Cưa đơn 7 Điền Trung
Ô tô, xae máy 127 Điền Trung
DĐèn Pin 15 Điền Trung
Can nhựa 2 Điền Trung
Dao phát 50 Hạ Trung
Cưa xăng 2 Hạ Trung
Cào, cuốc dập lửa 60 Hạ Trung
Loa Cầm Tay 2 Hạ Trung
Dao phát 90 Kỳ Tân
Cưa xăng 2 Kỳ Tân
Bình chữa cháy 1 Kỳ Tân
Cào, cuốc dập lửa 50 Kỳ Tân
Can đựng nước 50 Kỳ Tân
Mô tô 2 bánh 55 Kỳ Tân
Loa cầm tay 1 Kỳ Tân
Dao phát 30 Lũng Cao
Cưa xăng Lũng Cao
Bình Toong 10 Lũng Cao
Cào, cuốc dập lửa 10 Lũng Cao
Ô tô tải 3 Lũng Cao
Xe máy 46 Lũng Cao
Dao phát 40 Lũng Niêm
Cưa xăng 2 Lũng Niêm
Cào, cuốc dập lửa 60 Lũng Niêm
Xô, chậu 60 Lũng Niêm
Dao phát 50 Lương Ngoại
Cưa xăng 3 Lương Ngoại
Bình Toong 20 Lương Ngoại
Can dựng nước 14 Lương Ngoại
Loa cầm tay 2 Lương Ngoại
Ô tô 3 Lương Ngoại
xe máy 240 Lương Ngoại
Dao phát 90 Lương Nội
Cưa xăng 3 Lương Nội
Bình Toong 20 Lương Nội
Cào, cuốc dập lửa 60 Lương Nội
Xô, chậu 90 Lương Nội
Loa cầm tay 2 Lương Nội
Dao phát 40 Lương Trung
Cưa xăng 3 Lương Trung
Bình Toong 10 Lương Trung
Cào, cuốc dập lửa 60 Lương Trung
Xô, chậu 20 Lương Trung
Dao phát 70 Tân Lập
Cưa xăng 1 Tân Lập
Cào, cuốc dập lửa 36 Tân Lập
Xô, chậu 60 Tân Lập
Dao phát 25 Thành Lâm
Cưa tay 3 Thành Lâm
Bình Toong 2 Thành Lâm
Cào, cuốc dập lửa 5 Thành Lâm
Xe máy 50 Thành Lâm
Dao phát 40 Thành Sơn
Cưa xăng 2 Thành Sơn
Cào, cuốc dập lửa 60 Thành Sơn
Xô, chậu 60 Thành Sơn
Bàn Dập 10 Thành Sơn
Dao phát 90 Thiết Kế
Cưa xăng 2 Thiết Kế
Bình chữa cháy 1 Thiết Kế
Loa cầm tay 1 Thiết Kế
Can đựng nước 50 Thiết Kế
Cuốc, xẻng 50 Thiết Kế
Xe máy 55 Thiết Kế
Dao phát 1000 Thiết Ống
Bình Phun 5 Thiết Ống
Bình Toong 5 Thiết Ống
Cào, cuốc dập lửa 1050 Thiết Ống
Xô, chậu 700 Thiết Ống
Ô tô 10 Thiết Ống
Mô Tô 2 bánh 60 Văn Nho
Cưa xăng 7 Văn Nho
Bình chữa cháy 1 Văn Nho
Lo cầm tay 1 Văn Nho
Dao phát 90 Văn Nho
Can đựng nước 60 Văn Nho
Cuốc xẻng 60 Văn Nho
Dao Phát 3 Cẩm Bình
Cưa đơn 3 Cẩm Bình
Bàn dập lửa 3 Cẩm Bình
Bình Toong + Can 19 Cẩm Bình
DĐèn Pin 12 Cẩm Bình
Dao 3 Cẩm Bình
Xe Tải - Xe ca 18 Cẩm Bình
Dao phát 40 Cẩm Châu
Cưa đơn 2 Cẩm Châu
Bình Toong 10 Cẩm Châu
Ô tô 5 Cẩm Giang
cưa cắt 2 Cẩm Giang
Dao phát 2 Cẩm Giang
Bàn dập 2 Cẩm Giang
Cào dập 2 Cẩm Giang
Xe ô tô tải 5 Cẩm Liên
Dao phát 60 Cẩm Liên
Cuốc cào\ 6 Cẩm Liên
Bàn dập lửa 2 Cẩm Liên
Can nhựa, bình toong 20 Cẩm Liên
dao phát 40 Cẩm Lương
cưa đơn 1 Cẩm Lương
bàn dập lửa 4 Cẩm Lương
cào dập lửa 2 Cẩm Lương
bình toong 20 Cẩm Lương
xe tải 5 Cẩm Lương
Bình Toong 91 Cẩm Ngọc
Bình Cứu Hỏa 10 Cẩm Phong
Xô Nhựa 50 Cẩm Phong
Câu Liêm 50 Cẩm Phong
Dao Phát 200 Cẩm Phong
Ô tô 2 Cẩm Phong
Dụng cụ chữa cháy rừng 37 Cẩm Sơn
Bảng tuyên truyền 5 Cẩm Sơn
Bình chữa cháy 5 Cẩm Sơn
xe ô tô 6 Cẩm Sơn
Dao phát 10 Cẩm Tâm
Cưa đơn 5 Cẩm Tâm
Bàn dập lửa 10 Cẩm Tâm
Cuốc dập lửa 7 Cẩm Tâm
Xẻng dập lửa 8 Cẩm Tâm
Bình chữa cháy 3 Cẩm Tâm
Xe tải 6 Cẩm Tâm
Xe khách 1 Cẩm Tâm
Dao Phát 100 Cẩm Tân
10 Cẩm Tân
Xe ô tô 3 Cẩm Thạch
Dao phát 60 Cẩm Thạch
Cào 4 Cẩm Thạch
Can, Bình toong 35 Cẩm Thạch
Dao Phát 35 Cẩm Thành
Bàn dập lửa 3 Cẩm Thành
Cào dập Lửa 6 Cẩm Thành
Cuốc dập lửa 9 Cẩm Thành
Xe tải 12 Cẩm Tú
Dao Phát 55 Cẩm Tú
Bình toong 15 Cẩm Tú
Xe ô tô tải 2 Cẩm Vân
Dao phát 25 Cẩm Vân
Bàn dập lửa 40 Cẩm Vân
Xẻng+ Cuốc 50 Cẩm Vân
Cào dập lửa 20 Cẩm Yên
Dao quăms 10 Cẩm Yên
Cuốc 10 Cẩm Yên
Xẻng 10 Cẩm Yên
Xà Beng 2 Cẩm Yên
Bình bọt CO2 5 Đông Nam
Dao phát 15 Đông Nam
Can nhựa 10 Đông Nam
Dao 10 Quảng Lợi
Can nhựa 10 Quảng Lợi
Xô nước 7 Quảng Lợi
Cào 5 Quảng Lợi
Bàn dập 2 Quảng Lợi
Dao phát 20 Quảng Thạch
Can Nhựa 10 Quảng Thạch
Máy thổi gió 1 Anh Sơn
Dao phát 22 Anh Sơn
Máy thổi gió 1 Định Hải
Dao phát 25 Định Hải
Bình Toong 15 Định Hải
Máy thổi gió 2 Phú Sơn
Dao phát 22 Phú Sơn
Bình Toong 22 Phú Sơn
Máy thổi gió 2 Tân Dân
Dao phát 22 Tân Dân
Dao phát 22 Thanh Sơn
Bình Đoong 22 Thanh Sơn
Dao phát 25 Hoằng Ngọc
Cào, cuốc dập lửa 20 Hoằng Phong
Cưa xăng 3 Hoằng Phụ
Cào, cuốc dập lửa 20 Hoằng Thanh
Cào, cuốc dập lửa 25 Hoằng Tiến
Dao phát 25 Hoằng Trinh
DĐèn Pin 5 Hoằng Trinh
Bình Toong 20 Hoằng Trinh
Dao phát 35 Hoằng Trung
DĐèn Pin 6 Hoằng Trung
Bình Toong 25 Hoằng Trung
Can Đựng Nước 15 Hoằng Trung
Cào, cuốc dập lửa 40 Hoằng Yến
Dao Phát 255 Mường Chanh
Xe Máy 323 Mường Lý
Dao Phát 392 Mường Lý
Bình Toong 62 Mường Lý
Cưa Đơn 29 Mường Lý
Dap Phát 90 Nhi Sơn
Đèn pin 8 Nhi Sơn
Bình toong 10 Nhi Sơn
Cưa Đơn 40 Nhi Sơn
Xe Máy 250 Pù Nhi
Ô tô con 1 Pù Nhi
Dao Phát 480 Pù Nhi
DĐèn Pin 8 Pù Nhi
Bình Toong 50 Pù Nhi
Cưa Đơn 62 Pù Nhi
Dao Phát 402 Quang Chiểu
Bình Toong 10 Quang Chiểu
Ô tô 2 Quang Chiểu
Xe máy 337 Quang Chiểu
Dao 60 Tam Chung
Bình Toong 10 Tam Chung
Dao Phát 725 Trung Lý
Bình Toong 65 Trung Lý
Cưa Đơn 121 Trung Lý
Dao Phát 100 Cao Ngọc
Xẻng dập lửa 50 Cao Ngọc
Can nhưa 50 Cao Ngọc
Xô, chậu 300 Cao Ngọc
Dao Phát 200 Cao Thịnh
Xẻng, cào cuốc dập lửa 300 Cao Thịnh
Can nhưa 150 Cao Thịnh
Xô, chậu 200 Cao Thịnh
Dao Phát 200 Lộc Thịnh
Xẻng, cào cuốc dập lửa 350 Lộc Thịnh
Can nhưa 150 Lộc Thịnh
Xô, chậu 200 Lộc Thịnh
Dao Phát 110 Minh Sơn
Xẻng dập lửa 50 Minh Sơn
Can nhưa 20 Minh Sơn
Xô, chậu 250 Minh Sơn
Dao Phát 110 Mỹ Tân
Can, nhựa 20 Mỹ Tân
Xô, chậu 250 Mỹ Tân
Xẻng dập lửa 50 Mỹ Tân
Cuốc lập lửa 200 Ngọc Khê
Xẻng dập lửa 150 Ngọc Khê
Can Nhựa 100 Ngọc Khê
Cào 300 Ngọc Khê
Xô, chậu 200 Ngọc Liên
Cào, Cuốc 350 Ngọc Liên
Dao Phát 200 Ngọc Liên
Can đựng nước 150 Ngọc Liên
Xô, chậu 200 Ngọc Sơn
Cào Cuốc 350 Ngọc Sơn
Dao Phát 200 Ngọc Sơn
Can Đựng Nước 150 Ngọc Sơn
Cào 150 Ngọc Trung
Cuốc lập lửa 300 Ngọc Trung
Can Nhựa 200 Ngọc Trung
Xô, chậu 200 Ngọc Trung
Dao Phát 300 Nguyệt Ấn
Xẻng dập lửa 390 Nguyệt Ấn
Can nhưa 250 Nguyệt Ấn
Xô, chậu 250 Nguyệt Ấn
Cưa Xăng 4 Phúc Thịnh
Cưa tay 30 Phúc Thịnh
Cào dập lửa 20 Phúc Thịnh
Dao Phát 70 Phúc Thịnh
Can Nhựa 20 Phúc Thịnh
Cuưa Xăng 1 Thạch Lập
Đèn pin 600 Thạch Lập
Dao 543 Thạch Lập
Cuốc 263 Thạch Lập
Xẻng 196 Thạch Lập
Can Nhựa 480 Thạch Lập
Loa Pin 2 Thạch Lập
Cuưa xăng 1 Thúy Sơn
Máy thổi gió 1 Thúy Sơn
Xẻng dập lửa 70 Thúy Sơn
Cào 50 Thúy Sơn
Bàn dập lửa, cưa đơn 30 Thúy Sơn
dao 50 Thúy Sơn
can 50 Thúy Sơn
Máy bơm nước 1 Bãi Trành
Bình chữa cháy 2 Bãi Trành
Dao phát 30 Bãi Trành
cuốc 15 Bãi Trành
xẻng 12 Bãi Trành
Bàn dập lửa 25 Bãi Trành
Can đựng nước 20 Bãi Trành
Cuưa đơn 2 Bãi Trành
Máy bơm nước 1 Bình Lương
Bình chữa cháy 1 Bình Lương
Dao phát 20 Bình Lương
cuốc 12 Bình Lương
xẻng 10 Bình Lương
Bàn dập lửa 15 Bình Lương
Can đựng nước 12 Bình Lương
Cuưa đơn 1 Bình Lương
Máy bơm nước 1 Cát Tân
Bình chữa cháy 1 Cát Tân
Dao phát 25 Cát Tân
cuốc 15 Cát Tân
xẻng 12 Cát Tân
Bàn dập lửa 15 Cát Tân
Can đựng nước 16 Cát Tân
Cuưa đơn 2 Cát Tân
Máy bơm nước 2 Cát Vân
Bình chữa cháy 2 Cát Vân
Dao phát 25 Cát Vân
cuốc 12 Cát Vân
xẻng 10 Cát Vân
Bàn dập lửa 15 Cát Vân
Can đựng nước 12 Cát Vân
Cuưa đơn 1 Cát Vân
Máy bơm nước 1 Tân Bình
Bình chữa cháy 1 Tân Bình
Dao phát 25 Tân Bình
cuốc 13 Tân Bình
xẻng 16 Tân Bình
Bàn dập lửa 15 Tân Bình
Can đựng nước 12 Tân Bình
Cuưa đơn 2 Tân Bình
Máy bơm nước 2 Thanh Lâm
Bình chữa cháy 1 Thanh Lâm
Dao phát 30 Thanh Lâm
cuốc 16 Thanh Lâm
xẻng 25 Thanh Lâm
Bàn dập lửa 20 Thanh Lâm
Can đựng nước 16 Thanh Lâm
Máy bơm nước 2 Thanh Phong
Bình chữa cháy 2 Thanh Phong
Dao phát 25 Thanh Phong
cuốc 15 Thanh Phong
xẻng 14 Thanh Phong
Bàn dập lửa 17 Thanh Phong
Can đựng nước 20 Thanh Phong
Cuưa đơn 2 Thanh Phong
Máy bơm nước 2 Thanh Quân
Bình chữa cháy 1 Thanh Quân
Dao phát 25 Thanh Quân
cuốc 15 Thanh Quân
xẻng 15 Thanh Quân
Bàn dập lửa 20 Thanh Quân
Can đựng nước 15 Thanh Quân
Cuưa đơn 3 Thanh Quân
Máy bơm nước 2 Thanh Sơn
Bình chữa cháy 1 Thanh Sơn
Dao phát 24 Thanh Sơn
cuốc 12 Thanh Sơn
xẻng 15 Thanh Sơn
Bàn dập lửa 15 Thanh Sơn
Can đựng nước 20 Thanh Sơn
Cuưa đơn 3 Thanh Sơn
Máy bơm nước 1 Thanh Xuân
Bình chữa cháy 1 Thanh Xuân
Dao phát 20 Thanh Xuân
cuốc 12 Thanh Xuân
xẻng 10 Thanh Xuân
Bàn dập lửa 15 Thanh Xuân
Can đựng nước 12 Thanh Xuân
Cuưa đơn 3 Thanh Xuân
Máy bơm nước 2 Thượng Ninh
Bình chữa cháy 1 Thượng Ninh
Dao phát 25 Thượng Ninh
cuốc 15 Thượng Ninh
xẻng 20 Thượng Ninh
Bàn dập lửa 25 Thượng Ninh
Can đựng nước 18 Thượng Ninh
Máy bơm nước 2 Xuân Bình
Bình chữa cháy 2 Xuân Bình
Dao phát 25 Xuân Bình
cuốc 14 Xuân Bình
xẻng 11 Xuân Bình
Bàn dập lửa 20 Xuân Bình
Can đựng nước 16 Xuân Bình
Cuưa đơn 3 Xuân Bình
Máy bơm nước 2 Xuân Hòa
Bình chữa cháy 2 Xuân Hòa
Dao phát 25 Xuân Hòa
cuốc 15 Xuân Hòa
xẻng 13 Xuân Hòa
Bàn dập lửa 21 Xuân Hòa
Can đựng nước 16 Xuân Hòa
Cuưa đơn 3 Xuân Hòa
Máy bơm nước 1 Yên Lễ
Bình chữa cháy 1 Yên Lễ
Dao phát 25 Yên Lễ
cuốc 15 Yên Lễ
xẻng 12 Yên Lễ
Bàn dập lửa 20 Yên Lễ
Can đựng nước 15 Yên Lễ
Cuưa đơn 2 Yên Lễ
Dao Phát 145 Hiền Chung
Cào Cuốc 160 Hiền Chung
Can Nhựa 12 Hiền Chung
Xe máy 77 Hiền Chung
Xe cơ giới 5 Hiền Chung
Dao Phát 145 Hiền Kiệt
Can nhựa 80 Hiền Kiệt
Cuốc lập lửa 160 Hiền Kiệt
Xe máy 105 Hiền Kiệt
Ô tô 3 Hiền Kiệt
Dao Phát 150 Hồi Xuân
Xe máy 30 Hồi Xuân
Cuốc lập lửa 150 Hồi Xuân
Xẻng dập lửa 30 Hồi Xuân
Ô tô 4 Nam Động
Xe Máy 35 Nam Động
Dao Phát 150 Nam Động
Cuốc, cào 65 Nam Động
Can nhựa đựng nước 39 Nam Động
Ô tô 5 Nam Tiến
Xe máy 45 Nam Tiến
Can Nhựa 15 Nam Tiến
Dao Phát 100 Nam Tiến
Cưa Xăng 4 Nam Tiến
Cuốc Xẻng 40 Nam Tiến
Dao Phát 65 Nam Xuân
Cào Cuốc 70 Nam Xuân
Can Nhựa 35 Nam Xuân
Xe Máy 30 Nam Xuân
Xe cơ giới 5 Nam Xuân
Dao Phát 70 Phú Lệ
Bình Toong Nhựa 6 Phú Lệ
Bình Tooong Sắt 15 Phú Lệ
Dao Phát 51 Phú Nghiêm
Can Nhựa 117 Phú Nghiêm
Cào Cuốc 94 Phú Nghiêm
Xe Máy 33 Phú Nghiêm
Dao Phát 25 Phú Sơn
Xe máy 5 Phú Sơn
Cào, Cuốc lập lửa 25 Phú Sơn
Thô Sơ khác 5 Phú Sơn
Dao Phát 100 Phú Xuân
ô tô 2 Phú Xuân
Xe máy 75 Phú Xuân
Can đựng nước 10 Phú Xuân
Cưa máy 10 Phú Xuân
Chai nước cá nhân 100 Phú Xuân
Cuốc, cào dập lửa 20 Phú Xuân
Dao Phát 105 Thành Sơn
Cào Cuốc 102 Thành Sơn
Thô sơ khác 46 Thành Sơn
Xe máy 61 Thành Sơn
Dao Phát 85 Thanh Xuân
Cào, Cuốc 80 Thanh Xuân
Xe máy 49 Thanh Xuân
Cuưa Xăng 10 Thiên Phủ
Xẻng dập lửa 30 Thiên Phủ
Cuốc 30 Thiên Phủ
Can Đựng Nước 20 Thiên Phủ
Xe ô tô 2 Thiên Phủ
Xe máy 15 Thiên Phủ
Dao Phát 100 Trung Sơn
DĐèn Pin 50 Trung Sơn
Cuốc lập lửa 250 Trung Sơn
Xe Máy 120 Trung Sơn
Xe máy 103 Trung Thành
Dao phát 168 Trung Thành
Cuốc, xẻng lập lửa 103 Trung Thành
Dao Phát 145 Xuân Phú
Cào Cuốc 50 Xuân Phú
Can nhựa 20 Xuân Phú
Xe Máy 32 Xuân Phú
Xe ô tô 2 Xuân Phú
Xe ô tô 2 Mường Mìn
Dao,Cuốc, Xẻng, Can Nhựa 50 Mường Mìn
Dao,Cuốc, Xẻng, Can Nhựa 40 Mường Mìn
Dao,Cuốc, Xẻng, Can Nhựa 45 Mường Mìn
Dao,Cuốc, Xẻng, Can Nhựa 60 Mường Mìn
Loa Cầm Tay 4 Mường Mìn
Đèn Pin 25 Na Mèo
Dao 25 Na Mèo
Cầm tay 2 Na Mèo
Đèn Pin 19 Na Mèo
Cuốc 10 Na Mèo
Xẻng 9 Na Mèo
Cuốc 50 Na Mèo
Xẻng 50 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Cuốc 35 Na Mèo
Xẻng 35 Na Mèo
Can Nhựa 4 Na Mèo
Dao 10 Na Mèo
Dao 15 Na Mèo
Đèn Pin 3 Na Mèo
Cưa xăng 20 Na Mèo
Ô tô, xe, Đèn, Dao, Cuốc 42 Sơn Điện
Loa Cầm Tay 254 Sơn Điện
Băng ca, xe, đèn, dao 190 Sơn Điện
Ô tô, xe máy, cưa 81 Sơn Điện
Xăng, đèn pin, dao 71 Sơn Điện
Cuốc, xẻng, bàn dập 61 Sơn Điện
Can nhựa 72 Sơn Điện
Can nhựa 57 Sơn Điện
Can nhựa 54 Sơn Điện
Can nhựa 67 Sơn Điện
Can nhựa 65 Sơn Điện
Can nhựa 64 Sơn Điện
Can nhựa 67 Sơn Điện
Can nhựa 62 Sơn Điện
Can Nhựa 120 Sơn Hà
Dao Phát 195 Sơn Hà
Cuốc Xẻng 105 Sơn Hà
DĐèn Pin 95 Sơn Hà
Xe ô tô tải 9 Sơn Thủy
Cưa xăng 5 Sơn Thủy
Dao phát 30 Sơn Thủy
Cuốc 30 Sơn Thủy
Máy bơm 5 Sơn Thủy
Cưa Xăng 2 Tam Lư
Đèn pin 80 Tam Lư
Dao phát, cuốc xẻng 100 Tam Lư
Can nhựa 10L 20 Tam Lư
Can nhựa 5L 20 Tam Lư
Loa Cầm Tay 2 Tam Lư
Can Nhựa 120 Trung Hạ
Dao quắm 600 Trung Hạ
Cưa xăng 10 Trung Hạ
Cuốc, Xẻng 300 Trung Hạ
Cưa xăng 12 Trung Thượng
Can nhựa, dao phát, cuốc xẻng 640 Trung Thượng
Cưa Xăng 12 Trung Tiến
Can đựng nước 80 Trung Tiến
Phao phát 700 Trung Tiến
Cuốc, xẻng các loại Trung Tiến
Cuốc 397 Trung Xuân
Dao phát 397 Trung Xuân
Can Đựng Nước 300 Trung Xuân
Cào, cuốc xẻng 200 Ngọc Trạo
Dao Phát, can nhựa 160 Thạch Bình
Dao Phát 50 Thạch Cẩm
Cưa xăng 2 Thạch Cẩm
May thổi gió 2 Thạch Cẩm
Maáy phát thực bì 2 Thạch Cẩm
Bình Toong 20 Thạch Cẩm
Cào chữa cháy 17 Thạch Cẩm
Can Nhựa 200 Thạch Cẩm
Cào, Cuốc, xẻng 50 Thạch Đồng
Dao Phát + Can Nhựa 80 Thạch Lâm
Cào Cuốc 40 Thạch Lâm
Cào, cuốc 20 Thạch Long
Dao Phát 60 Thạch Quảng
Can Nhựa 50 Thạch Quảng
Cào Cuốc 80 Thạch Quảng
Dao Phát + can nhựa 220 Thạch Sơn
Dao Phát + Can Nhựa 150 Thạch Tân
Dao Phát, Can nhựa 200 Thạch Tượng
Dao Phát + Can Nhựa 300 Thành An
Cào cuốc 300 Thành Công
Dao Phát + Can Nhựa 200 Thành Kim
Cào Cuốc 300 Thành Long
Cưa Xăng 2 Thành Long
Máy Cắt Cỏ 2 Thành Long
Bàn Dập Lửa 4 Thành Minh
Bình Toong 10 Thành Minh
Dao Phát 120 Thành Minh
Cào, Cuốc, Xẻng 200 Thành Tâm
Dao Phát + Can Nhựa 300 Thành Tân
Cào, Cuốc, Xẻng 100 Thành Thọ
Cào, cuốc, xẻng 50 Thành Tiến
Cào, cuốc 30 Thành Vân
Bàn Dập Lửa 4 Thành Vinh
Bình Toong 10 Thành Vinh
Dao Phát 50 Thành Vinh
Bàn Dập Lửa 1 Thành Yên
Bình Toong 3 Thành Yên
Dao Phát 60 Thành Yên
Cào 4 Thành Yên
Dao Phát 10 Vĩnh An
Dao Phát 60 Vĩnh An
Cào 20 Vĩnh An
Can 20 Vĩnh An
20 Vĩnh An
Dao Phát 10 Vĩnh Hòa
Dao phát 60 Vĩnh Hòa
Can 30 Vĩnh Hòa
Cào cuốc 20 Vĩnh Hòa
Dao Phát 50 Vĩnh Hùng
Dao phát 60 Vĩnh Hùng
Cào 30 Vĩnh Hùng
Dao Phát 10 Vĩnh Hưng
Dao Phát 60 Vĩnh Hưng
Cào 40 Vĩnh Hưng
Can 30 Vĩnh Hưng
25 Vĩnh Hưng
Dao Phát 30 Vĩnh Long
Dao phát 10 Vĩnh Long
Can 30 Vĩnh Long
Cào 30 Vĩnh Long
Dao Phát 10 Vĩnh Minh
Cào 5 Vĩnh Minh
Can 5 Vĩnh Minh
Dao Phát 5 Vĩnh Phúc
Dao Phát 5 Vĩnh Phúc
Cào 10 Vĩnh Phúc
Cuốc 10 Vĩnh Phúc
Dao Phát 50 Vĩnh Tân
Dao Phát 10 Vĩnh Tân
Can 10 Vĩnh Tân
Cào 30 Vĩnh Tân
Dao Phát 5 Vĩnh Thành
Dao phát 15 Vĩnh Thành
Cào 5 Vĩnh Thành
Dao Phát 50 Vĩnh Thịnh
Dao Phát 130 Vĩnh Thịnh
Cào 40 Vĩnh Thịnh
Xô, chậu 60 Vĩnh Thịnh
Can 50 Vĩnh Thịnh
Dao Phát 5 Vĩnh Yên
Dao phát 10 Vĩnh Yên
Cào 5 Vĩnh Yên
Thùng nước 50 Quảng Phú
Xô, chậu 50 Quảng Phú
Dao Phát 50 Quảng Phú
cuốc, xẻng\ 50 Quảng Phú
Can nhựa 50 Quảng Phú
Bình Toong 50 Quảng Phú
Thùng nước, xô, chậu, cuốc, xẻng, dao phát 80 Thọ Lâm
Can nhựa, bình toong 20 Thọ Lâm
Thùng gánh nước 50 Thọ Lập
xô chậu 50 Thọ Lập
Xẻng, can nhựa 50 Thọ Lập
Bình Toong 50 Thọ Lập
Bồn chứa nước 2 Xuân Châu
Dao Phát 20 Xuân Châu
Xẻng, cuốc 20 Xuân Châu
Bình chữa cháy 27 Xuân Lam
dao phát 20 Xuân Lam
Cuốc 20 Xuân Lam
Xẻng 20 Xuân Lam
Dao phát 200 Xuân Phú
cưa đơn 20 Xuân Phú
bình toong 120 Xuân Phú
can nhựa 100 Xuân Phú
xô, thùng 100 Xuân Phú
cuốc xẻng 150 Xuân Phú
Dao Phát 25 Bát Mọt
Cưa Xăng 5 Bát Mọt
Cuốc 25 Bát Mọt
xẻng 25 Bát Mọt
70 Bát Mọt
thùng 60 Bát Mọt
câu liêm 10 Bát Mọt
loa cầm tay 2 Bát Mọt
Máy Bơm 5 Bát Mọt
Daây bơm 6000 Bát Mọt
Dụng cụ thô sơ khác 25 Bát Mọt
Dao Phát 50 Luận Khê
Can đựng nước 60 Luận Khê
Xô, chậu 750 Luận Khê
Cưa tay 25 Luận Khê
Bàn dập lửa 40 Luận Khê
Dao Phát 21 Luận Khê
Can đựng nước 49 Luận Thành
Cưa tay 20 Luận Thành
Bàn dập lửa 15 Luận Thành
xẻng 30 Luận Thành
cào bằng 25 Luận Thành
Dụng cụ thô sơ 330 Luận Thành
Dao Phát 15 Lương Sơn
Can đựng nước 30 Lương Sơn
Cưa tay 8 Lương Sơn
cào bằng 15 Lương Sơn
Dao Phát 30 Ngọc Phụng
Can đựng nước 60 Ngọc Phụng
Cưa tay 25 Ngọc Phụng
Bàn Dập Lửa 30 Ngọc Phụng
Xẻng 40 Ngọc Phụng
Cào Bằng 60 Ngọc Phụng
Dao Phát 450 Thọ Thanh
Can đựng nước 39 Thọ Thanh
Xô, chậu 55 Thọ Thanh
Dụng cụ thô sơ khác 320 Thọ Thanh
Dao Phát 100 Xuân Cẩm
Can đựng nước 60 Xuân Cẩm
Xô, chậu 80 Xuân Cẩm
Caâu Liêm 50 Xuân Cẩm
Dụng cụ thô sơ khác 540 Xuân Cẩm
Dao Phát 20 Xuân Cao
Can đựng nước 10 Xuân Cao
Bàn dập lửa 10 Xuân Cao
Dao Phát 30 Xuân Cao
Can đựng nước 20 Xuân Cao
Dao Phát 40 Xuân Cao
Can đựng nước 10 Xuân Cao
Dao Phát 50 Xuân Cao
Can đựng nước 30 Xuân Cao
Bàn dập lửa 20 Xuân Cao
Bàn dập lửa 30 Xuân Cao
Dao Phát 40 Xuân Cao
Bàn dập lửa 12 Xuân Cao
Dao Phát 60 Xuân Cao
Dao Phát 60 Xuân Cao
Bàn dập lửa 15 Xuân Cao
Can đựng nước 10 Xuân Cao
Dao Phát 50 Xuân Cao
Can đựng nước 12 Xuân Cao
Dao Phát 49 Xuân Cao
Can đựng nước 15 Xuân Cao
Dao Phát 60 Xuân Cao
Dao Phát 45 Xuân Cao
Dao Phát 66 Xuân Cao
Bàn dập lửa 16 Xuân Cao
Dao Phát 150 Xuân Chinh
Bình cứu hỏa 10 Xuân Chinh
50 Xuân Chinh
Câu Liêm 50 Xuân Chinh
Dụng cụ thô sơ khác 100 Xuân Chinh
Dao Phát 30 Xuân Dương
Can đựng nước 30 Xuân Dương
Bàn dập lửa 30 Xuân Dương
xẻng 10 Xuân Dương
Dụng cụ thô sơ khác 280 Xuân Dương
Dao Phát 100 Xuân Lẹ
Can đựng nước 50 Xuân Lẹ
Xô, chậu 50 Xuân Lẹ
Cuốc, xẻng 110 Xuân Lẹ
Cuưa Xăng 40 Xuân Lẹ
Dụng cụ thô sơ khác 830 Xuân Lẹ
Dao Phát 132 Xuân Lộc
Can đựng nước 102 Xuân Lộc
Xô, chậu 201 Xuân Lộc
Ôtô, xe máy 125 Xuân Lộc
Caâu liêm 154 Xuân Lộc
Bình cứu hỏa 14 Xuân Lộc
Dao Phát 60 Xuân Thắng
Cưa đơn 7 Xuân Thắng
Can nhựa 30 Xuân Thắng
xô, thùng 50 Xuân Thắng
Cuốc, xẻng 50 Xuân Thắng
Bình Toong 30 Xuân Thắng
Dao Phát 50 Yên Nhân
Can đựng nước 20 Yên Nhân
Xô, chậu 30 Yên Nhân
Cưa 20 Yên Nhân
Xẻng 20 Yên Nhân
Dụng cụ thô sơ khác 680 Yên Nhân
Dao phát 3 Trường Sơn
Câu Tiêm 4 Trường Sơn
Bình Toong 5 Trường Sơn
Xe Tải 2 Quang Hiến
Mô Tô, Xe Máy 586 Quang Hiến
Dao Phát 560 Quang Hiến
Cào Cuốc 295 Quang Hiến
Vĩ Dập Lửa 8 Quang Hiến
Dụng Cụ Thô Sơ Khác 188 Quang Hiến
Dao 575 Trí Nang
Cuốc +Xẻng 160 Trí Nang
Can Nhựa 250 Trí Nang
Cưa Xăng 9 Trí Nang
Cưa Tay 50 Trí Nang
Xe Máy 280 Trí Nang
Xe Ôtô 9 Trí Nang
dao phat 153 Trí Nang
Dao phát 99 Yên Khương
Cuốc Xẻng 62 Yên Khương
Dụng cụ khác 58 Yên Khương
Cưa các loại 30 Yên Khương
Phượng tiện xe máy 126 Yên Khương
Dao 575 Tam Văn
Cuốc +Xẻng 160 Tam Văn
Can Nhựa 250 Tam Văn
Cưa Xăng 9 Tam Văn
Cưa Tay 50 Tam Văn
Xe Máy 280 Tam Văn
Xe Ôtô 9 Tam Văn
dao phat 153 Tam Văn
Xe tải 5 Đồng Lương
Cưa Xăng 6 Đồng Lương
máy cắt cỏ 2 Đồng Lương
Bình chữa cháy 2 Đồng Lương
Dao Phát 130 Đồng Lương
Xô, chậu 60 Đồng Lương
Xe tải 7 Tân Phúc
Xe con 1 Tân Phúc
Cưa Xăng 11 Tân Phúc
Máy cắt cỏ 2 Tân Phúc
Bình chữa cháy 2 Tân Phúc
Dao phát 125 Tân Phúc
Dụng Cụ Thô Sơ Khác 125 Tân Phúc
Xô, chậu 65 Tân Phúc
Xe tải 5 Giao An
Cưa Xăng 5 Giao An
Bình chữa cháy 4 Giao An
Dao Phát 80 Giao An
Cào Cuốc 70 Giao An
Xô, chậu 100 Giao An
Dao phát 370 Yên Thắng
Cào Cuốc 125 Yên Thắng
Thô sơ khác 315 Yên Thắng
Cưa các loại 101 Yên Thắng
Phương tiện cơ giới 4 Yên Thắng
Xe tải 2 Quang Hiến
Mô Tô, Xe Máy 586 Quang Hiến
Dao phát 560 Quang Hiến
Cào Cuốc 295 Quang Hiến
Vĩ Dập Lửa 8 Quang Hiến
Dụng Cụ Thô Sơ Khác 188 Quang Hiến
Xe Ôtô 8 Trí Nang
Xe Máy 251 Trí Nang
Cưa Xăng 19 Trí Nang
máy cắt cỏ 12 Trí Nang
Dao phát 178 Trí Nang
Cưa Đơn 17 Trí Nang
Cào Cuốc 155 Trí Nang
Xô, chậu 90 Trí Nang
Dao Phát 99 Yên Khương
Cuốc, xẻng 62 Yên Khương
Dụng cụ khác 58 Yên Khương
Cuưa các loại 30 Yên Khương
Phương tiện xe máy 126 Yên Khương
Dao Phát 417 Lâm Phú
Cào Cuốc 356 Lâm Phú
Cưa Xăng 27 Lâm Phú
Xe tải 3 Lâm Phú
Xe con 4 Lâm Phú
Xe Máy 260 Lâm Phú
>