TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Hồ Sơ Khai Thác
| Hồ Sơ Khai Thác
Chủ rừng Tên Xã Quyết định văn bản Cấp quyết định Thời hạn khai thác Lượng duyệt khai thác chính Lượng duyệt khai thác tận dụng
Công ty Lâm Nghiệp Lang Chánh Giao Thiện 920/GVN Tổng công ty giấy Việt Nam Tổng công ty giấy Việt Nam
Ban QLRPH Lang Chánh Giao Thiện 405/QD- Ban QLRPH LANG Chánh Ban QLRPH Lang Chánh
Ban QLRPH Lang Chánh Giao Thiện 407/QD Ban QLRPH Lang Chánh Ban QLRPH Lang Chánh
Công ty lâm nghiệp Lang Chánh Giao Thiện 159/GVNQLTNR.PT Tổng công ty giấy Việt Nam
BQLRPH Sông Lò Lâm Phú số 452/QĐ SNNPTNT 3620
BQLRPH Sông Lò Lâm Phú Số 424/QĐ SNNPTNT
Đồn BP Yên Khương Yên Khương 845/QĐ-SNN&PTNN Sở NN&PTNN 458690
Hộ gia đình Yên Khương QĐ 57-QĐ-UBND Chủ tịch xã
Hộ Gia đình Yên Khương QĐ số 50 QĐ-UBND Chủ tịch UBND
Lò Văn Khương Yên Thắng 32/QĐ-UBND UBND
Ngân Văn Hùng Yên Thắng 64/QĐ-UBND UBND
Đồn Biên Phòng Tam Thanh Tam Lư số 81/QĐ SNN và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT 508.8
Hà Văn Duyên Tam Lư QĐ số 1707/QĐ- UBND UBND Huyện 55.301
Vi Văn Thâu Tam Lư QĐ số 1707/ QĐ- UBND UBND Huyện 47.621
Vi Văn Nguyệt Tam Lư QĐ 2352/QĐ UBND UBND Huyện 69.8
Lò Văn Dựng Tam Lư QĐ 2352/QĐ SNN Ngày 21/07/2016 Sở NN&PTNT 91.46
Đồn Biên Phòng Tam Thanh Tam Lư QĐ số 500/ QĐ Sở NN& PTNT ngày 21/07/2016 Sở Nông Nghiệp và PTNT 39658
Hộ gia đình Trung Tiến QĐ 20/ 11/3/2013 UBND huyện
Hộ gia đình Trung Tiến QĐ 72 UBND huyện
BQL rừng phòng hộ Sông Lò Sơn Hà 82/QĐ-snn Sở Nông Nghiệp 398
Hộ Gia Đình Sơn Hà 55/QĐ-UBND UBND xã
Lương Văn Khuyên Ngân Văn Kim Lương Văn Tiến Sơn Lư 45/QĐ- UBND UBND xã 16934
Vi Văn Dơng Hà Văn Hói Lương Văn Thư Sơn Lư 44/QĐ-UBND UBND xã 23875
Hà Văn Thưng Hà Văn Thư Hà Văn Hói Hà Văn Thơn Sơn Lư 01/QĐ-UBND UBND xã 2058
Vi Văn Chung Sơn Lư 02/QĐ- UBND UBND xã
Lữ Văn Thẹm Sơn Lư 51/QĐ-UBND ubnd xã
Vi Văn Choi Ngân Văn Kim Sơn Lư 05/QĐ- UBND UBND xã
LươngVănNhậnLòVănHắngLươngVănThịLươngVănNguyện Sơn Lư 71/QĐ- UBND UBND xã
Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh Giao An 159/GVN-QĐ-QLTNR.TT Tổng công ty Giấy Việt Nam
Tập thể làng Trô Giao An 163/QĐ-SNNPTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Hà Ngọc Kiên Thanh Xuân 19/QĐ-SNTPTNT SNN&PTNT
BQL RPH tĩnh Gia Hùng Sơn 246/QĐ-SNN&PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT 245
cong ty lam nghiep Trí Nang 111 So nn 1000 150
ho gia dinh Na Mèo cong van ubnd xa 0
Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc Ái Thượng 27/QĐ-CN.KH Giám đốc công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc 2146.2 229.5
0 Lâm Sa 0 0
Công ty LNCN Cẩm Bình 21 UBND huyện Cẩm thủy 200
Hà Văn Hoa Ban Công 1381/QĐ- UBND UBND huyện 9.271
Hà Mạnh Yến Ban Công 98/QĐ- UBND UBND huyện 10/07/2016 12:00:00 SA
Lưu Văn Cao Ban Công 2274/QĐ- UBND UBND huyện 4.36
Hà Văn Linh Cổ Lũng BĐKKT UBND xã 03/01/2013 12:00:00 SA
Lục Văn Ngạn Cổ Lũng BĐKKT UBND xã 04/01/2013 12:00:00 SA
Lò Văn Hùng Cổ Lũng BĐKKT UBND xã 06/01/2013 12:00:00 SA
Hà Văn Linh Cổ Lũng BĐKKT UBND xã 12/01/2013 12:00:00 SA
Hà Quy Nhơn Điền Hạ số 4268 ngày 23/10/2015 UBND huyện 15.351
Bùi Văn Hắc Điền Hạ số 142 ngày 10/12/2015 UBND xã
Bùi Đình Nhuần Điền Hạ Số 180 ngày 25/1/2016 UBND xã 8201
Hà Vinh Quang Điền Hạ Bảng kê lâm sản UBND xã
Công ty Cẩm Ngọc Điền Lư Số 129/GVN- QLTNR
16 Chủ rừng Điền Quang số 1122/QĐ UBND huyện
16 Chủ rừng Điền Quang số 1048/QĐ UBND xã
16 Chủ rừng Điền Quang số 2538/QĐ UBND huyện
Công ty LN Cẩm Ngọc Điền Thượng 333/GVN- QLTNR.PT Tổng công ty giấy Việt Nam
Công ty LN Cẩm Ngọc Điền Thượng 129/GVN- QLTNR.PT
Hà Văn Thơ Kỳ Tân
Vi Văn Dừa Kỳ Tân
Vi Văn Nguy Kỳ Tân
Hà Văn Quang Kỳ Tân
Lê Văn Trường Kỳ Tân
Ngân Văn Luyện Kỳ Tân
Lê Văn Thiên Kỳ Tân
Lục Văn Quy Kỳ Tân
Vi Văn Bom Kỳ Tân
Hà Văn Thi Kỳ Tân
Lực Văn Hơng Kỳ Tân
Hà Văn Khánh Kỳ Tân
Hà Văn Khoan Kỳ Tân
Hà Quốc Phương Kỳ Tân
Hộ gia đình Bảng Kê lâm sản UBND xã
Cao Minh Quê Lương Nội 3065/QĐ-UBND huyện UBND huyện 12.913
Bùi Xuân Đẹp Lương Nội Bảng kê 01-06 UBND xã
Hà Thị Son Lương Nội Bảng kê 7-10 UBND xã
Hà Văn Dũng Lương Nội Bảng kê 11-16 UBND xã
Hà Văn Giang Lương Nội Bảng kê 01-06 UBND xã
Trương Công Đức Lương Nội Bảng kê 7-9 UBND xã
Dương Khắc Dân Lương Trung QĐ 992/QĐ-UBND UBND huyện
Nguyễn Văn Tường Lương Trung QĐ 993/QĐ-UBND UBND huyện
Nguyễn Văn Thuận Lương Trung QĐ 993/QĐ-UBND UBND huyện
Cao Thế Sơn Lương Trung QĐ 993/QĐ-UBND UBND huyện
Cao Văn Tiến Lương Trung QĐ 993/QĐ-UBND UBND huyện
Hà Kim Đính Thành Lâm 1180 UBND huyện
Hà Văn Cương Thành Lâm 1180 UBND huyện
Hà Trung Nghĩa Thành Lâm 1180 UBND huyện
Bùi Văn Láng Thành Lâm 1757 UBND huyện
Hà Xuân Vững Thành Lâm 1757 UBND huyện
Hà Đăng Hiếm Thành Lâm 1757 UBND huyện
Hà Qúy Toản Thành Lâm 1757 UBND huyện
Lương Hồng Mậu Thành Lâm 1757 UBND huyện
Hà Văn Nhẫn Thành Lâm 2298 UBND huyện
Hà Văn Khuê Thành Lâm 2298 UBND huyện
Hà Văn Lâm Thành Lâm 2298 UBND huyện
Hà Thanh Má Bảng kê lâm sản UBND xã
Trương Thế Khương Bảng kê lâm sản UBND xã
Phạm Văn Hân Bảng kê lâm sản UBND xã
Phạm Văn An Bảng kê lâm sản UBND xã
Phạm Thế Duyệt Bảng kê lâm sản UBND xã
Bùi Thị Cường Bảng kê lâm sản UBND xã
Phạm Ngọc Thuyết Cẩm Bình 175 UBND huyện 2.31
Phạm Ngọc Mãi Cẩm Bình 175 UBND huyện 2.332
Bùi Văn Nụ Cẩm Bình 175 UBND huyện 4.138
Nguyễn Văn Công Cẩm Bình 175 UBND huyện 8.304
Bùi văn Sáu Cẩm Bình 175 UBND huyện 6.503
Trương Công Thương Cẩm Bình QĐ/338 UBND huyện
Hộ gia đình Cẩm Châu 16/QĐ-KLCT Hạt Kiểm Lâm 439873
Hộ gia đình Cẩm Châu 682/QĐ- UBND UBND huyện 2492
Cao Văn Tuấn Cẩm Giang UBND XÃ
Bùi Văn Sơ Cẩm Giang UBND XÃ 03/01/2014 12:00:00 SA
Hà Văn Sinh Cẩm Giang UBND XÃ 05/01/2016 12:00:00 SA
Cao Văn Nguyên Cẩm Liên Công Văn số 21 UBND huyện 01/09/2013 12:00:00 SA
Phạm Minh Qủa Cẩm Liên Công Văn số 22 UBND huyện 02/09/2013 12:00:00 SA
PhẠM Xuân Nhung Cẩm Liên Công Văn số 23 UBND huyện 03/09/2013 12:00:00 SA
Phạm Ngọc Sinh Cẩm Liên Công Văn số 349 UBND huyện
Phạm Văn Lăng Cẩm Liên Công Văn số 1054 UBND huyện
Nguyễn Đức Duyên Cẩm Long Số 1928/QĐ- UBND 10/12/2015 UBND huyện
Bùi thị Hường Cẩm Long Bảng Kê UBND xã
Hộ gia đình Cẩm Phong Bảng kê khai lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Cẩm Phong Bảng kê khai lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Cẩm Phú 675 UBND huyện
Hộ Gia Đình QĐ số 85 UBND huyện
Hộ Gia Đình BK 10/8/2014 UBND xã
Hộ Gia Đình BK 22/8/2014 UBND xã
Hộ Gia Đình BK 9/9/2014 UBND xã
Hộ Gia Đình BK 20/9/2014 UBND xã
Hộ Gia Đình BK 25/10/2014 UBND xã
Hộ Gia Đình BK 27/10/2014 UBND xã
Hộ Gia Đình BK 12/11/2014 UBND xã
Hộ Gia Đình QĐ số 1285 UBND huyện 08/07/1905 12:00:00 SA 455.08
Hộ Gia Đình QĐ số 1929 UBND huyện 08/07/1905 12:00:00 SA
Hà Văn Tiên Cẩm Sơn 1478/2014 UBND huyện
Nguyễn Khắc Tân Cẩm Sơn 894/2014 UBND huyện
Trương Văn Anhr Cẩm Sơn 614/2015 UBND huyện
Trương Văn Sừu Cẩm Sơn 2125/2015 UBND huyện
Bùi Văn Vi Cẩm Sơn 128/2016 UBND huyện
Trương Công Khai Cẩm Sơn 514/2016 UBND huyện
Hộ gia đình Cẩm Tâm 626 UBND huyện
Hộ gia đình Cẩm Tâm Bảng kê lâm sản Hạt Kiểm Lâm 07/07/1905 12:00:00 SA
Hộ gia đình Cẩm Tân Bảng kê lâm sản UBND xã 08/07/1905 12:00:00 SA
Phạm Văn Thể Cẩm Thạch công văn số 710 UBND huyện 09/03/2013 12:00:00 SA
Nguyễn Quốc Hung Cẩm Thạch công văn số 710 UBND huyện 09/03/2013 12:00:00 SA
Trương Văn Chân Cẩm Thạch công văn số 710 UBND huyện 09/03/2013 12:00:00 SA
Phạm Văn Thường Cẩm Thạch công văn số 991 UBND huyện
Bùi Văn Chiến Cẩm Thạch công văn số 991 UBND huyện
Quachs Mạnh Hùng Cẩm Thạch công văn số 917 UBND huyện 10/09/2014 12:00:00 SA
Phạm Ngọc Sích Cẩm Thạch công văn số 917 UBND huyện 10/09/2014 12:00:00 SA
Hộ gia đình Cẩm Tú Bảng kê UBND xã 08/07/1905 12:00:00 SA
UBND xã Cẩm Tú QĐ số 773 UBND huyện 08/07/1905 12:00:00 SA 17.39
Phạm Văn Thống Cẩm Yên 87/QĐ- UBND NGÀY 17/01/2014 UBND huyện
Phạm Văn Hiền Cẩm Yên 1930/QĐ- UBND NGÀY 10/12/2015 UBND huyện
Trương Công Trình Cẩm Yên 1931/QĐ- UBND NGÀY10/12/2015 UBND huyện
Nguyễn Hữu Xoan Hoằng Xuân 1129/QĐ-UBND UBND huyện 25/5/2018
Nguyễn Văn Vĩnh Hoằng Xuân 2470/QĐ-UBND UBND huyện 31/8/2018
Lò Văn Hiềng Mường Chanh 256/QĐ -UBND UBND xã
Vi Văn Ơn Mường Chanh 256/QĐ -UBND UBND xã
Lương Văn Kim Mường Chanh 257/QĐ -UBND UBND xã
Lương Văn Mày Mường Chanh 257/QĐ -UBND UBND xã
Ngân Văn Đức Mường Lý Số 33/QĐ-UBND UBND XÃ
Ngân Văn Đức Mường Lý Số 42/QĐ-UBND UBND XÃ
Đinh Công Đại Mường Lý Số 12/QĐ-UBND UBND XÃ
Vi Đình Thưởng Mường Lý Số 11/QĐ-UBND UBND XÃ
Lương Văn Trường Quang Chiểu 171 UBND xã
Đồn BP Trung Lý Trung Lý 70/QĐ Sở NN&PTNT
Vàng Gioongs Của Trung Lý 1061/QĐ UBND xã Trung Lý
Vàng Sái Cha Trung Lý 1064/QĐ UBND xã Trung Lý
Sùng A Tủa Trung Lý 1087/QĐ UBND xã Trung Lý
Lương Văn Quyển Trung Lý 1157/QĐ UBND xã Trung Lý
Giangf A Vư Trung Lý 22434/QĐ UBND xã Trung Lý
Lương Văn Bằng Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lô Xuân Qúy Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lê Hữu Quân Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lê Văn Thu Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lê Quaảng Lương Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Đào Khắc Rộ Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lê Hữu Lâm Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lê Thị Viễn Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lê Hữu Dương Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Bùi Văn Ngọc Cát Vân 637 Sở NN&PTNT
Lương Văn Thưởng 2659 UBND Huyện
Mạc Văn Dương 2659 UBND Huyện
Hà Văn Qúy 802 UBND Huyện
Kim Tiền Phong 803 UBND Huyện
Trần Xuân Hát 804 UBND Huyện
Trần Xuân Đát 805 UBND Huyện
Nguyễn Văn Bắc 806 UBND Huyện
Cao Văn Mùng 810 UBND Huyện
Phạm Văn Trường Thanh Xuân 801 UBND huyện
Hà Minh Thuận Thanh Xuân 1735 UBND huyện
Hà Văn Xuân Thanh Xuân 1736 UBND huyện
Lê Xuân Sinh Thanh Xuân 1737 UBND huyện
Lữ Kim Thành Thanh Xuân 1738 UBND huyện
Lương Văn Bách Thanh Xuân 1739 UBND huyện
Lương Văn Luận Thanh Xuân 1740 UBND huyện
Lương Văn Thắng Thanh Xuân 1741 UBND huyện
Lương Văn Tích Thanh Xuân 1742 UBND huyện
Ban QLRPH Sim Thượng Ninh 155.16 Sở NN&PTNT
Hoàng Thị Lan Xuân Bình 807 UBND Huyện
Lê Văn Đức Xuân Bình 797 UBND Huyện
Trịnh Xuân Nghiêml Xuân Bình 748 UBND Huyện
Lê Như Tuyển Xuân Hòa 2382 UBND huyện
Ng Thị Thanh Xuân Hòa 2382 UBND huyện
Hà Văn Sơn Yên Lễ 636
Phạm Đình Sen Nam Động Quyết định UBND xã
Vi Văn Chuẩn Nam Tiến HS khai thác ngày 26.11.2015 UBND xã
Vi Hồng Đăng Nam Tiến HS khai thác ngày 30.10.2016 UBND xã
Đỗ Thanh Tuấn Nam Tiến HS khai thác ngày 26/4/2016 UBND xã
Cao Văn Tuyển Nam Xuân 415/QĐ- UBND UBND Huyện 09/01/2016 12:00:00 SA 89.6
Hộ Gia Đình Mường Mìn 42/UBND UBND xã
Hộ Gia Đình Mường Mìn 38/UBND UBND xã
Hộ Gia Đình Mường Mìn 46/UBND UBND xã
Hộ Gia Đình Mường Mìn 22/UBND UBND xã
BQLRPH Na Mèo Na Mèo 17/QĐBQL 21/01/2013
BQLRPH Na Mèo Na Mèo 190/QĐBQL 14/12/2013
BQLRPH Na Mèo Na Mèo 192/QĐBQL 28/12/2014
BQLRPH Na Mèo Na Mèo 33/QĐBQL 1/03/2016
Hộ gia đình Na Mèo 32/QĐ- UBND 25/04/2014
Hộ gia đình Na Mèo 39/QĐ- UBND 10/10/2015
Hộ gia đình Na Mèo 13/QĐ- UBND 30/04/2016
BQL Na Mèo Sơn Điện 16/QĐ- BQL
BQL Na Mèo Sơn Điện 190/QĐ- BQL
BQL Na Mèo Sơn Điện 192/QĐ- BQL
BQL Na Mèo Sơn Điện 33/QĐ- BQL 03/01/2016 12:00:00 SA
Xã Sơn Điện Sơn Điện 01/II - BPNLN
Xã Sơn Điện Sơn Điện 41/QĐ-UBND
Xã Sơn Điện Sơn Điện 41/QĐ-UBND
BQLRPH Sông Lò Sơn Hà 82/QĐ-SNN Sở NN 398
Hộ gia đình Sơn Hà 55/QĐ- UBND xã UBND xã 2077
Hộ Gia Đình Sơn Thủy QĐ/1505 UBND UBND huyện Quan Sơn 237.028
Hộ Gia Đình Sơn Thủy QĐ/1505 UBND UBND huyện Quan Sơn 12/12/2013 12:00:00 SA
Hộ Gia Đình Sơn Thủy QĐ/1505 UBND UBND huyện Quan Sơn 12/02/2014 12:00:00 SA
Hộ Gia Đình Sơn Thủy QĐ/1505 UBND UBND huyện Quan Sơn
Hộ Gia Đình Sơn Thủy QĐ/1505 UBND UBND huyện Quan Sơn
Đồn Biên Phòng Tam Thanh Tam Lư 81/QĐ-SNN&PTNT Sở NN&PTNT 508.8
Hà Văn Duyên Tam Lư 1707/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 UBND huyện 55.31
Hà Văn Thâu Tam Lư 1707/QĐ-UBND ngày 03/07/2016 UBND huyện 47.621
Vi Văn Nguyệt Tam Lư 2352/QĐ-UBND Ngày 01/09/2015 UBND huyện 69.8
Lò Văn Dựa Tam Lư 2352/QĐ-UBND Ngày 01/09/2016 UBND huyện 04/01/2016 12:00:00 SA 91.46
Đồn Biên Phòng Tam Thanh Tam Lư 500/QĐ-SNN&PTNT Sở NN&PTNT 396.58
Hà Văn Phới Tam Thanh 1987/QĐ-UBND Ngày 30/06/2015 UBND huyện Quan Sơn 983
Hà Văn Cám Tam Thanh 495/QĐ-UBND Ngày 4/05/2016 UBND huyện Quan Sơn 07/01/2016 12:00:00 SA 8089
Hà Văn Dũng Tam Thanh 495/QĐ-UBND Ngày 4/05/2017 UBND huyện Quan Sơn 05/01/2016 12:00:00 SA 9817
Phạm Văn Thi QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Lò Văn Uôn QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Lò Văn Lóc QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Lương Văn Un QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Hà Văn Păn QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Lưữ Văn Qúy QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Vi Văn Thìn QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Lữ Văn Phoa QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Lò Văn Hương QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Ngân Văn Niên QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Lò Văn Hương QĐ 52A/ UBND UBND huyện
Hà Văn Quang Trung Hạ UBND XÃ
Phạm Bá Chập Trung Hạ
Hà Văn Quán Trung Hạ
Hộ Gia Đình Trung Thượng QĐ số 31 ngày 06/07/2016 UBND xã 05/06/2017 12:00:00 SA
Hộ gia đình Trung Tiến QĐ/120 Ngày 11/03/2013 UBND xã 03/11/2014 12:00:00 SA
Hộ gia đình Trung Tiến QĐ/172 Ngày 31/12/2014 UBND xã
Hà Văn Ân Trung Xuân Công văn Số 15
Hà Văn Điền Trung Xuân Công văn Số 15
Hà Văn Côi Trung Xuân Công văn Số 15
Hà Văn Ý Trung Xuân Công văn Số 15
Hà Văn Vượt Trung Xuân Công văn Số 15
Hà Văn Toán Trung Xuân Công văn Số 15
Hà Văn Niên Trung Xuân Công văn Số 15
Ngô Thành Dân Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Ân Văn Oanh Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Phạm Văn Cát Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Nguyễn Văn Thao Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Lê Văn Trung Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Nguyễn Văn Hồng Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Phan Thanh Học Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Nguyễn Thị Tuấn Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Nguyễn Văn Khánh Thạch Quảng 3657 UBND Huyện
Lê Chiến Thắng Thạch Tượng 1655/QĐ- UBND huyện UBND huyện 245.79
Đồn Biên Phòng Bát Mọt Bát Mọt 50/QĐ-SNN&PTNT Sở SNN&PTNT 437.73
Đồn Biên Phòng Bát Mọt Bát Mọt 956/QĐ-SNN&PTNT Sở SNN&PTNT 435.65
Cần Thanh Đào Luận Khê 10/QĐ- UBND UBND xã
Vi Nguyên Hành Luận Khê 128/QĐ- UBND UBND xã
Cầm Thanh Lăng Luận Khê 160/QĐ- UBND UBND xã
Cầm Thanh Khương Luận Khê 53/QĐ- UBND UBND xã
Lang Văn Thường Luận Khê 112/QĐ- UBND UBND xã
Lang Văn Thái Luận Khê 240/QĐ- UBND UBND xã
Cầm Bá Soan Luận Khê 250/QĐ- UBND UBND xã
Cầm Bá Trung Luận Khê 16/QĐ- UBND UBND xã
Lương Xuân Phát Luận Khê 82/QĐ- UBND UBND xã
Cầm Bá Giaps Luận Khê 978/QĐ- UBND UBND xã
Hà Ngọc Qúy Lương Sơn QĐ 1540/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 35.19
Hà Ngọc Bút Lương Sơn QĐ 1540/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 30.63
Hà Ngọc Dân Lương Sơn QĐ 1540/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 32.43
Đỗ Văn Chung Lương Sơn QĐ 1540/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 17.75
Hoàng Văn Tuyết Lương Sơn QĐ 1540/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA
Hà Xuân Tình Lương Sơn QĐ 1540/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA
Lô Văn Lương Lương Sơn QĐ 85/UBND huyện UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA 21.28
Hoàng Như Hùng Lương Sơn QĐ 1810/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 35.23
Hoàng Viết Quyền Lương Sơn QĐ 1810/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 18.75
Lê Văn Đương Lương Sơn QĐ 1810/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 17.73
Trịnh Duy Minh Lương Sơn QĐ 1810/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 24.46
Lê Đình Vệ Lương Sơn QĐ 1810/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 27.78
Hoàng Việt Nam Lương Sơn QĐ 1810/UBND huyện UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 33.56
Hộ gia đình Lương Sơn Bảng kê Lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Lương Sơn Bảng kê Lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Lương Sơn Bảng kê Lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Lương Sơn Bảng kê Lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Ngọc Phụng Bảng kê lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Ngọc Phụng Bảng kê lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Ngọc Phụng Bảng kê lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Ngọc Phụng Bảng kê lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Ngọc Phụng Bảng kê lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Ngọc Phụng Bảng kê lâm sản UBND xã 30/01/1900 12:00:00 SA
Hà Đức Tuấn Tân Thành Số 49/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2014 20/01/1900 12:00:00 SA
Vi Văn Tiến Tân Thành Số 29/QĐ-UBND NGÀY 6/4/2015 18/01/1900 12:00:00 SA
Cầm Bá Quyền Tân Thành Số 39/QĐ-UBND NGÀY 1/5/2015 30/01/1900 12:00:00 SA
Hà Văn Tuyên Tân Thành Số 37/QĐ-UBND NGÀY 25/4/2015 30/01/1900 12:00:00 SA
Hà Xuân Phong Tân Thành Số 38/QĐ-UBND NGÀY 5/5/2015 20/01/1900 12:00:00 SA
Lam Thị Soạn Tân Thành Số 120/QĐ-UBND NGÀY 30/11/2015 10/01/1900 12:00:00 SA
Hộ gia đình Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Thọ Thanh Bảng kê lâm sản
Hộ gia đình Thọ Thanh Bảng kê lâm sản
Hộ gia đình Thọ Thanh Bảng kê lâm sản
Hộ gia đình Vạn Xuân Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Vạn Xuân Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Vạn Xuân Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Vạn Xuân Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Vạn Xuân Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Vạn Xuân Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Xuân Cao
Hộ gia đình Xuân Cao
Hộ gia đình Xuân Chinh 1082/QĐ- UBND ngày 06/6/2016 UBND huyện 14/02/1900 12:00:00 SA 226
Hộ gia đình Xuân Chinh 1149/QĐ- UBND ngày 17/6/2016 UBND huyện 30/03/1900 12:00:00 SA 769
Hộ gia đình Xuân Chinh 1541/QĐ- UBND ngày 22/7/2016 UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 16849 236.18
Hộ gia đình Xuân Chinh 1542/QĐ- UBND ngày 22/7/2016 UBND huyện 28/06/1900 12:00:00 SA 1708 137.06
Hộ gia đình Xuân Chinh Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Xuân Chinh Bảng kê lâm sản UBND xã
Trương Văn Tiến Xuân Lẹ 38 UBND xã 07/05/2015 12:00:00 SA
Cầm Bá Luân- Vi Quang Trọng Xuân Lẹ 44 UBND xã
Lò Văn Kim Xuân Lẹ 45 UBND xã 12/06/2015 12:00:00 SA
Vi Văn Tinh Xuân Lẹ 46 UBND xã 12/06/2015 12:00:00 SA
Vi Ngọc Điệp Xuân Lẹ 47 UBND xã 12/06/2015 12:00:00 SA
Hà Văn Chung Xuân Lẹ 11 UBND xã
Cầm Bá Dói Xuân Lẹ 96 UBND xã
Lữ Ngọc Thảo Xuân Lẹ 97 UBND xã 11/04/2016 12:00:00 SA
Hà Văn Thi Xuân Lẹ 98 UBND xã
Hộ gia đình Xuân Lộc Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Xuân Lộc Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Xuân Lộc Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Xuân Lộc Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Xuân Lộc Bảng kê lâm sản UBND xã
Hộ gia đình Xuân Lộc Bảng kê lâm sản UBND xã
Vi Hồng Tiêu Xuân Thắng Số 18 QĐ-UBND ngày 6/2/2014 UBND xã
Lương Văn Tuấn Xuân Thắng Số 25 QĐ-UBND ngày 9/9/2014 UBND xã 10/04/2014 12:00:00 SA
Vi Văn Giang Xuân Thắng Số 34 QĐ-UBND ngày 9/5/2014 UBND xã
Lò Văn Dậu Xuân Thắng Số 53 QĐ-UBND ngày 7/7/2014 UBND xã 08/07/2014 12:00:00 SA
Vi Tuấn Lam Xuân Thắng Số 56 QĐ-UBND ngày 13/8/2014 UBND xã
Vi Đình Huệ Xuân Thắng Số 27 QĐ-UBND ngày10/2/2014 UBND xã
Vi Văn Mính Xuân Thắng Số 03 QĐ-UBND ngày 12/1/2015 UBND xã
Vi Văn Mính Xuân Thắng Số 5 QĐ-UBND ngày 15/1/2015 UBND xã
Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu Yên Nhân Sở NN&PTNT 27/08/1900 12:00:00 SA 349.76
Ban QLRPH Lang Chánh Giao Thiện 405/QD- Ban QLRPH LANG Chánh Ban QLRPH Lang Chánh
Ban QLRPH Lang Chánh Giao Thiện 407/QD Ban QLRPH Lang Chánh Ban QLRPH Lang Chánh
Công ty lâm nghiệp Lang Chánh Giao Thiện 159/GVNQLTNR.PT Tổng công ty giấy Việt Nam
BQLRPH Sông Lò Lâm Phú số 452/QĐ SNNPTNT 3620
BQLRPH Sông Lò Lâm Phú Số 424/QĐ SNNPTNT
cong ty lam nghiep Trí Nang 111 Sở NN&PTNN 1 150
Đồn BP Yên Khương Yên Khương 845/QĐ-SNN&PTNN Sở NN&PTNN 458.69
Hộ gia đình Yên Khương QĐ 57-QĐ-UBND Chủ tịch xã
Hộ Gia đình Yên Khương QĐ số 50 QĐ-UBND Chủ tịch UBND
Lò Văn Khương Yên Thắng 32/QĐ-UBND UBND
Ngân Văn Hùng Yên Thắng 64/QĐ-UBND UBND
Lê Đình Mậu Đồng Lương GCP Khai thác UBND Xã 10/01/1900 12:00:00 SA
Phạm Văn Giao Đồng Lương GCP Khai thác UBND Xã 03/01/1900 12:00:00 SA
Phạm Văn Hương Đồng Lương GCP Khai thác UBND Xã 08/01/1900 12:00:00 SA
Lê Hồng Cẩm Đồng Lương GCP Khai thác UBND Xã 14/01/1900 12:00:00 SA
Lê Văn Tiến Đồng Lương GCP Khai thác UBND Xã 12/01/1900 12:00:00 SA
Lê Văn Thanh Đồng Lương GCP Khai thác UBND Xã 16/01/1900 12:00:00 SA
Cty Lâm nghiệp Lang Chánh Tân Phúc Số 609/QĐ SNN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Hà Văn Hiểu Tân Phúc GCP Khai thác UBND Xã
Lê Văn Ngọ Tân Phúc GCP Khai thác UBND Xã
Hà Văn Sao Tân Phúc GCP Khai thác UBND Xã
>