TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Cơ Sở Nuôi Động Vật Hoang Dã
| Cơ Sở Nuôi Động Vật Hoang Dã
Tên cơ sở Địa Chỉ Số đăng ký trại nuôi Ngày cấp Loại lâm sản Tên Xã
test test test Lam Sơn
Lê Nguyên Hồng Xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia 666 8/29/2017 12:00:00 AM Lợn rừng Hùng Sơn
Lê Bá Tân Làng Đông Sơn phường Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa 02/2017/GCN HKLTP 7/3/2017 12:00:00 AM Nhím Hàm Rồng
giang còi khu 2 khu 2, ttml 12345689 10/2/2017 12:00:00 AM gấu Mường Chanh
Nguyễn Văn K Bản Chai, xã Mường Chanh 1928 11/9/2017 12:00:00 AM Hổ Mường Chanh
Lương Văn Nhi thôn La Hán, xã Ban Công, huyện Bá Thước 158/GP-KLBT 11/8/2017 12:00:00 AM Nhím Ban Công
Trịnh Công Bích Thôn Phố I, xã Lâm Xa 159/GP-KLBT 11/8/2017 12:00:00 AM Nhím Lâm Sa
Trịnh Công Bích Thôn Phố I, xã Lâm Xa 159/GP-KLBT 11/8/2017 12:00:00 AM Cầy vòi đốm Lâm Sa
0 0 0 0 Ái Thượng
Lương Bá Gíac phố Đông Quang 181/KL-BTTN 11/23/2009 12:00:00 AM Nhím Hàm Rồng
Đinh Văn Ân phố Thành Mai, phường Quảng Thành 05/2015 GCN KLTP 2/13/2015 12:00:00 AM Rùa câm Quảng Thành
Đinh Văn Aí phố Thành Mai, phường Quảng Thành 02/2015 GCN-KLTH 2/13/2015 12:00:00 AM Rùa câm Quảng Thành
Dương Văn Biên phố Thành Mai, phường Quảng Thành 01/2015 GCN KLTH 2/13/2015 12:00:00 AM Rùa câm
Nguyễn Thị Aí Tiểu khu 7 thị trấn Vạn Hà 15/2017 GCN KLTH 11/15/2017 12:00:00 AM Rùa câm Vạn Hà
Nguyễn Công Sơn phố 1 Nghĩa Sơn 1 I Số chíp Id#00-066C1822 11/6/2015 12:00:00 AM Gấu Ngựa Tào Xuyên
Lê Văn Ngọc thôn 5 03/GP/HKLTP 7/2/2016 12:00:00 AM Hươu Thiệu Vân
Lê Đỗ Chinh Ngõ 41 Lê thành 02 GCN 3/18/2016 12:00:00 AM Gà rừng Đông Cương
Vũ Vương Công 02/36 phường Lê Thánh Tông 09/2017 GCN KLTH 7/19/2017 12:00:00 AM Khỉ đuôi dài Đông Vệ
Đỗ Thị Nụ Thiệu Duy, Thiệu Hóa 13/KL-BTTN 10/1/1915 12:00:00 AM Rùa câm
Đỗ Hữu Tâm Thiệu Hợp, Thiệu Hóa 27/GCN-KLTH 7/28/2016 12:00:00 AM Rùa câm
Đỗ Viết Khanh Thiệu Hợp, Thiệu Hóa 22/GCN-KLTH 7/28/2016 12:00:00 AM Rùa câm
Đỗ Hữu Tăng Thiệu Hợp, Thiệu Hóa 08/GCN-KLTH 7/28/2016 12:00:00 AM Rùa câm
Lê Xuân Hào Thiệu Hợp, Thiệu Hóa 03/GCN-KLTH 9/7/2015 12:00:00 AM Rùa câm
>