TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Cơ Sở Chế Biến Kinh Doanh Lâm Sản
| Cơ Sở Chế Biến Kinh Doanh Lâm Sản
Tên Cơ Sở Địa Chỉ Số Quyết Đinh Kinh Doanh Cơ Quan Cấp Ngày Cấp
Phạm Ngọc Thanh Bản Tượt 746/HKD UBND huyện Lang Chánh 8/20/2013 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Nam Quang Hiến 26i000021 UBND huyện 1/20/2014 12:00:00 AM
Hồ Ninh Qúy Bản Ngàm 26I0000217 Huyện Lang Chánh 6/25/2016 12:00:00 AM
Hồ Minh Phú Bản Ngàm 26I0000555 Huyện Lang Chánh 3/2/2011 12:00:00 AM
Lò Phúc Danh Bản Vặn 26I0000487 Huyện Lang Chánh 10/15/2010 12:00:00 AM
Đồng Thanh Nghị Trí Nang 26I0000766 UBND huyện Lang Chánh 1/6/2014 12:00:00 AM
Vi Văn Lý Bản Hận 26f002174 phòng tc-kh huyện Quan Sơn 12/31/2015 12:00:00 AM
Nguyễn Hiệp Bản Hận 26F002160 Phòng TC-KH huyện 2/14/2015 12:00:00 AM
Đàm Kim Đính Bản Hận 2801376079 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 10/7/2014 12:00:00 AM
Lữ Văn Thái Bản Hận 26F002142 Phòng TC-KH huyện 11/16/2015 12:00:00 AM
Lộc Văn Thơ Bản Hát 001996 UBND Huyện Quan Sơn 9/5/2014 12:00:00 AM
Hà Văn Hiệp Bản Sại 001126 UBND Huyện Quan Sơn 7/11/2013 12:00:00 AM
Nguyễn Thanh Hà Piềng Khóe 51001 Sở KH- ĐT 4/14/2015 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Toàn Bản Tình 26F001182 Phòng TC-KH huyện 6/4/2014 12:00:00 AM
Hà Văn Toản Bản Muống 26F001205 UBND Huyện Quan Sơn 10/13/2014 12:00:00 AM
Lộc Văn Hương Bản Hát 26F003701 Phòng TC-KH huyện 12/17/2015 12:00:00 AM
Cơ sở mộc gia dụng Bản Chè 26F002299 UBND huyện Quan Sơn 7/19/2016 12:00:00 AM
Hà Văn Cuộn Bản bon 26f001986 Huyện Quan Sơn 1/8/2015 12:00:00 AM
Lương Văn Nhận Bản Hẹ 26f002144 Phòng TCKH huyện Quan Sơn 11/19/2015 12:00:00 AM
Hà Thị Thoa Bản Păng 26F002039 Huyện Quan Sơn 2/2/2015 12:00:00 AM
Dương Ngọc Thanh Bản Hẹ 26F8000571 Huyện Quan Sơn 4/9/2009 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Xô Bản Bìn 26F000844 Huyện Quan Sơn 3/12/2012 12:00:00 AM
Lương Văn Hoanh Bản Bìn 26F002097 Huyện Quan Sơn 8/12/2015 12:00:00 AM
Hà Thị Lương Bản Păng 26F001181 Huyện Quan Sơn 5/7/2015 12:00:00 AM
Nguyến Quốc Tiến Thị Trấn Quan Sơn 2601000808 Sở KH-ĐT 11/9/2009 12:00:00 AM
Nguyến Xuân Định Bản Hẹ 26F002253 Phong TC-KH huyện Quan Sơn 5/16/2016 12:00:00 AM
Hà Minh Tú Bản Păng 26F002298 Huyện Quan Sơn 7/19/2016 12:00:00 AM
Trần Ngọc Khánh Bản Păng 26F002304 Huyện Quan Sơn 7/21/2016 12:00:00 AM
Cơ sở chế biến Tăm Mành Lê Đức Thành Bản Bách 26F8000600 UBND cấp huyện 10/29/2002 12:00:00 AM
Lê Thị Hương Làng Chiềng Nang - xã Giao An - huyện Lang Chánh 26I0001324/HKD Phòng Tài chính - Kế hoạch 6/13/2017 12:00:00 AM
Lê Văn Tuấn Làng Trô - xã Giao An - huyện Lang Chánh 123A459056/HKD Phòng Tài chính - Kế hoạch 9/5/2014 12:00:00 AM
Lê Duy Úy Xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia 101/QĐ-UBND UBND huyện Tĩnh GIa 9/5/2017 12:00:00 AM
Công tyab Thị trấn Lang Chánh 123456 dfghjj 10/30/2017 12:00:00 AM
Công ty A xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh 123 UBND huyện 11/15/2017 12:00:00 AM
Công ty cổ phần chế biến lâm sản Quan Sơn km 21, QL 217, bản Din, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa 2802309614 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa 10/29/2015 12:00:00 AM
le ngoc hung khu 6 1234 ubnd huyen 11/1/2017 12:00:00 AM
công ty TNHH Giang Vi 245 Bà Triệu 007/QĐ-SKHĐT Sở KH&ĐT 1/1/2010 12:00:00 AM
Bùi Văn Quyết Thôn Ben 00123456 Phòng Tài Chính 5/12/2005 12:00:00 AM
Hoàng Văn Hoa thộ kKim Vân 300048 Phòng tài chính, huyện Bá Thước 12/10/2010 12:00:00 AM
T Thôn bố 1234 Phòng tài chính 11/14/2016 12:00:00 AM
hà văn chung thôn khung 2000 phòng taaif chính 1/1/2017 12:00:00 AM
Trương Chí Hiền Thôn Cộn xã Hạ Trung huyện Bá Thước 1900 phòng tài chính huyện Bá Thước 11/6/2015 12:00:00 AM
Nguyễn Đức Lục Thôn Thung 000000693B Phòng công thương huyện 7/20/2010 12:00:00 AM
Phạm Văn Sang Thôn Khung 334455 Phòng Tài chính huyện Bá thước 5/12/2008 12:00:00 AM
Vi Văn Hùng Thôn Hiềng 123 phòng tài chính 11/9/2017 12:00:00 AM
Nguyễn thi Tám thôn đào 167 phòng tài chính huyện bá thước 10/20/2000 12:00:00 AM
csa xax munf chanh 34 so coong thuong 2/1/2012 12:00:00 AM
HTX dịch vujNLN Long thủy bản chai 6879 UBND huyện Mường Lát 11/9/2017 12:00:00 AM
htx Ông Tính mường chanh 123 PHÒNG Công Thương 8/28/2017 12:00:00 AM
Đinh Văn Hà thôn Sát 2600002015g Phòng tài chính, huyện Bá Thước 10/29/2009 12:00:00 AM
Lê Xuân Ly Thôn Phố II, xã Lâm Xa 2600000812G UBND huyện 5/7/2006 12:00:00 AM
Lê Công Sơn Thôn Phố II, xã Lâm Xa 2600000897G UBND huyện 8/15/2006 12:00:00 AM
CTTNHH Tuấn Vinh Thôn Tráng, xã Lâm Xa 2801704072 UBND huyện 10/29/2011 12:00:00 AM
Ngô Thị Huệ Thôn Tráng, xã Lâm Xa 2600003288G UBND huyện 4/20/2015 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Giang Thôn Tráng, xã Lâm Xa 2600003232G 11/15/2015 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Sỹ Phố Đòn, Lũng Niêm, bá Thước 123456789 Huyện Bá Thước 11/11/2011 12:00:00 AM
Lê Văn Hải thôn Hồng Sơn 2600001931G phòng tài chính huyện Bá Thước 7/5/2009 12:00:00 AM
Lê Văn Điệp thôn Xuân Long 2600001920G Phòng tài chính huyện Bá Thước 4/11/2016 12:00:00 AM
Lê Văn Hoan Thôn Xuân Long 2600001929G Phòng Tài chính huyện Bá Thước 7/5/2009 12:00:00 AM
Hoàng Văn Thi Thôn Hoàng Lương 2600001928G Phòng Tài chính huyện Bá Thước 7/27/2014 12:00:00 AM
Đinh Văn Hà Thôn Sát 2600002015G Phòng Tài chính huyện Bá Thước 10/29/2009 12:00:00 AM
Đinh Hồng Chương Thôn Lọng, Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hóa 2600001659 Huyện Bá Thước 6/24/2008 12:00:00 AM
Xí nghiệp VT DV Thanh Hóa 91 Mật Sơn, phường Đông Vệ thành phố Thanh Hóa 010016031-013 Sở kế hoạch đầu tư 10/24/2011 12:00:00 AM
Công ty TNHH Thảo Hà 704 Quang Trung, phường Đông Vệ TP Thanh Hóa 2800138184 Sở KHĐT 1/2/1996 12:00:00 AM
Công ty TNHH Đức Chính 156 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ TP Thanh Hóa 2602001048 Sở KHĐT 2/10/2009 12:00:00 AM
Công Ty TNHH TM Miền Ngọc 22/36 Mật Sơn, phường Đông Vệ TP Thanh Hóa 2801530605 Sở KHĐT 3/10/2010 12:00:00 AM
Công Ty ĐT&TM Giang Vi 456/8 Quang Trung 1 26A8000105/H UBND Thành phố 2/14/2006 12:00:00 AM
Trần Thị Thuận 171, Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ TP Thanh Hóa 26A001565 UBND Thành phố 1/17/2008 12:00:00 AM
Mai Xuân Thoại 620, phường Đông Vệ TP Thanh Hóa 26A8001888 UBND TP 3/29/2003 12:00:00 AM
Công Ty TNHH vận tải Tuấn Minh Thôn 6 xã Thiệu Khánh 2602001473 Sở KHĐT 6/11/2008 12:00:00 AM
Nguyễn Hữu Lâm thôn 2 xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa 26U 8000555 UBND huyện 10/25/2006 12:00:00 AM
Tạ Quang Phòng thôn 6 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa 26U 8000935 UBND huyện 2/27/2009 12:00:00 AM
Trần Văn Kim Thôn 3 26118001315 UBND thành phố 8/10/2015 12:00:00 AM
Trần Thị Thảo 103 Tống Duy Tân 26A8000693 UBND thành phố 7/28/2006 12:00:00 AM
Nguyễn Viết Xuân 105 Tống Duy Tân 26A8000000472 UBND thành phố 6/7/2004 12:00:00 AM
Nguyễn Đăng Quang Số 10 Phan Bội Châu 26B000760 UBND thành phố 9/11/2007 12:00:00 AM
Công ty TNHH Phúc Hồng Sơn 05 Nguyễn Như Soạn, phường Phú Sơn 2801423240 Sở KHĐT 9/8/2009 12:00:00 AM
Công ty Cổ phần lâm sản Miền Trung phố Tây Sơn 2, phường Phú Sơn 280106894 Sở KHĐT 4/28/2011 12:00:00 AM
Trương Văn Lợi Thôn Chiềng Ai xã Hạ Trung huyện Bá Thước Phòng TC- KH huyện
Vũ Kiên Nhẫn Thôn Săn, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm thuyrm tỉnh Thanh hóa 01789 Hạt Kiểm lâm guyện Cẩm Thủy 11/18/2017 12:00:00 AM
Lê Thanh Tùng Mường Lát 26D80000442 Phòng TC
Lê Văn Cầu Mường Lát 26D80000430 Phòng TC
Vũ Văn Khiêm Mường Lát 26D80000328 Phòng TC
Trần Văn Giang Mường Lát 26D8000044 Phòng TC
Nguyễn Hữu Tuấn Mường Lát 26D80000586 Phòng TC
CT TNHH Phương Huy Thôn Tiểu Tu 2801179786 Sở KHĐT 9/1/2016 12:00:00 AM
Lê Trọng Cường Thôn Minh Thành 26K8000073 UBND huyện Ngọc Lặc 9/16/2008 12:00:00 AM
Nguyễn Bá Minh Thôn 2 1610116291 UBND huyện Ngọc Lặc 7/26/2013 12:00:00 AM
Công ty TNHH đồ gỗ Bằng Nga Thôn Minh Châu 2 2802456489 Sở KHĐT 7/20/2017 12:00:00 AM
Nguyễn Bá Hoàn Thôn Mơ 26K8002360 UBND huyện Ngọc Lặc 9/18/2012 12:00:00 AM
Nguyễn Tuấn Anh Thôn Mơ 26K8003935 UBND huyện Ngọc Lặc 4/25/2016 12:00:00 AM
Hiếu Thảo Thọ Xương 2604000193 Sở KHĐT
Thành An Thọ Xương 280118996 Sở KHĐT
Quân Hường Thọ Xương 280195646 Sở KHĐT
Nguyễn Thùy Linh Thọ Xương 26s8004461 UBND
Nguyễn Văn Đào Xuân Bái 26S8002435 UBND
Lê Văn Thực Xuân Bái 26S8001683 UBND
Nguyễn Văn Phương Xuân Bái 26S8004090 UBND
Lê Đức Hợi Xuân Bái 26S8000842 UBND
Vũ Ngọ Sơn Xuân Bái 26S8001707 UBND
Lê Văn Phương Xuân Bái 26S8003817 UBND
Chu Văn Thông Xuân Bái 26S8001178 UBND
Lê Văn Mão Thọ Lâm 26S8000356 UBND
Lê Văn Tư Thọ Lâm 002342 UBND
Lê Văn Báu Thọ Lâm 26S8003994 UBND
Lê Văn Hưng Thọ Lâm 26S8004012 UBND
Trần văn Thành Thọ Diên 26S8001365 UBND
Nguyễn Văn Sinh Thọ Diên 26S8001384 UBND
Lê Thế Đồng Xuân Phú 26S8001029 UBND
Phạm Văn Vui Xuân Phú 26S8001359 UBND
Cty CP Hưng Vũ Nam Giang 2802156686 UBND
Cty TNHH Đạt Sơn Nam Giang 28S02404988 Sở KHĐT
Nguyễn Thị Nhung Nam Giang 26S8002354 UBND
Nguyễn Trung Hùng Nam Giang 16S8000847 UBND
Lê Bá Diện Nam Giang 26S8001345 UBND
Lê Trọng Sơn Nam Giang 26S8000376 UBND
Cao Văn Luận Sao Vàng 26S8000794 UBND
Cty Hoàng Kim Xuân Quang 2801260959 Sỏ KHĐT
Nguyễn Duy Hiền Xuân Thiên 26S8001853 UBND
Cao Văn Hân Xuân Thiên 26S8000843 UBND
Nguyễn Đĩnh Hẩy Xuân Thiên 26S8000998 UBND
Đỗ Hồng Sơn Xuân Thiên 26S8000183 UBND
Phạm Văn Bộ Thọ Lập 26S8003126 UBND
Thái Xuân Bảy Thọ Lập 26S8000849 UBND
Lê Hữu Hạnh Thọ Minh 26S8000596 UBND
Phạm Văn Ngọc Thọ Minh 26S8000320 UBND
Nguyễn Văn Ca Lam Sơn 26S8001453 UBND
Nguyễn Văn Mạnh Lam Sơn 26S8001833 UBND
Lê Đức Sơn Bắc Lương 26S8002193 UBND
Ngô Văn Tỉnh Bắc Lương 26S8000837 UBND
Lê Thị Hoa Thọ Nguyên 26S8000384 UBND
Lê Như Hoà Yên Trường 2801899618 Sỏ KHĐT
Nguyễn Quốc Huy Thống Nhất 2800722870 UBND
Nguyễn Thị Huyền Thống Nhất 2601000670 UBND
Nguyễn Ngọc Ánh Định Tân 26R8001634 UBND
Vũ Duy Lý Định Tân 26R4400104 UBND
Tân Việt Quán Lào 2602001305 Sỏ KHĐT
Trịnh Văn Đông Quán Lào 2801948456 UBND
DN Yên Lý Định Tường 2801453904 UBND
Phạm Minh Chiến Yên Giang 26R8282009 UBND
DNTN Hưng Giang Như Thanh 2601000587 Sở KH&ĐT Thanh Hóa
NguyÔn Xuân Hµo Như Thanh 26N80000602 UBND huyÖn Nh­ư Thanh
Cty, TNHH Chinh Nga Như Thanh 2801954837 Sở KH&ĐT Thanh Hóa
Lê Quang Hải Như Thanh 26N8001235 UBND huyÖn Nh­ư Thanh
Mai Quân Hà Trung 2800224933 Sở KH&ĐT
Nguyễn Hồng Thanh Hà Trung 26P8001182 UBND
Nguyễn Văn Minh Hà Lai 26P8009801 UBND
Nguyễn Văn Dự Hà Phong 26P80000009009 UBND
Phùng Thị Nở Hà Ninh 26P8010075 UBND
Bùi Văn Ngân Hà Bình 26P8010014 Phòng Tài chính
Nguyễn Văn Tác Hà Tân 26P8009190 UBND
Nguyễn Văn Dụng Hà Long 26P80000077 UBND
Nguyễn Văn Hợi Hà Long 26P8009133 UBND
Phạm Văn Dũng Hà Sơn 26P8009990 Phòng Tài chính
Phạm Văn Hải Hà Đông 26P8000009008 UBND
Lê Văn Thành Hà Đông 26P800000884 UBND
Cty Minh Đức Hà Lâm 2801052395 PKD Tỉnh
Trương Thị Hạnh Hà Dương 26b8000141 UBND
Trương Văn Đức Hà Thanh 26P8009673 UBND
Nguyễn Văn Hạnh Hà Vân 26P8009694 UBND
Lê Thị Chuông Hà Tiến 26P8001187 UBND
Phạm Bá Hùng Hà Tiến 26P8009058 UBND
Mai Văn Thông Hà Tiến 26P8009324 UBND
Nguyễn Văn Tuấn Hà Lĩnh 26P80000013 UBND
Nguyễn Văn Khanh Hà Lĩnh 26P80000020 UBND
Lê Văn Sơn Hà Lĩnh 26P80000031 UBND
Nguyễn Văn Vinh Minh Lộc T28000297 PTC
Vũ Mạnh Hùng Minh Lộc 28T8000000 PTC
Hoàng Minh Trâm Minh Lộc 135 PTC
Trịnh Trọng Loan Minh Lộc 28T800003523 PTC
Phạm Tuấn Dũng Thành Lộc T280000002405 PTC
Ngọ Văn Khoa Đại Lộc T280000001423 PTC
Ngọ Văn Tuyến Đại Lộc T28000320 PTC
Hoàng Văn Nội Phú Lộc T2800000094 PTC
Hoàng Minh Phương Phú Lộc T280000001181 PTC
Nguyễn Văn Thương Hoa Lộc 28T80000207 PTC
Trần Văn Giap Liên Lộc T26000000951 PTC
Đỗ Văn Quýnh Hòa Lộc T280000001129 PTC
Nguyễn Văn Thuận Xuân Lộc T28000000209 PTC
Trịnh Xuân Khu Phong Lộc 28T0000532 PTC
Nguyễn Thị Huyền Cầu Lộc T260000001123 PTC
Đỗ Xuân Cẩn Lộc Sơn T280000089 PTC
Đỗ Tất Chính Lộc Sơn 28T000508 PTC
Đinh Quốc Trí Lộc Sơn T2800000080 PTC
Phạm Văn Phương Triệu Lộc T2800000024 PTC
Nguyễn Duy Thiệu Triệu Lộc T280000001216 PTC
Nguyễn Văn Doan Mỹ Lộc T2800000046 PTC
Công ty Khánh Trang Nga Sơn 2800725834 UBND
Phạm Thị Phượng Nga Sơn 26800003095 UBND
Mai Ngọc Dũng Nga Yên 2680000051 UBND
Mai Duy Thái Nga Yên 2680000094 UBND
Mai Duy Thịnh Nga Yên 26800003211 UBND
Nguyễn Văn yên Nga Yên 2680000089 UBND
Mai Văn Huân Nga Phú 26800003120 UBND
Nguyễn Văn Khải Nga Liên 2680003269 UBND
Nguyễn Trung Tỉnh Nga Liên 8002545 UBND
Đào Văn Hào Nga Hưng 26800003272 UBND
Mai Thế Lụa Nga Trung 2680000289 UBND
CTy TNHH TM &XD Minh Khánh (Tươi) Nga Nhân 2801860642 UBND
Phương Văn Hạnh Nga Nhân 26800000324 UBND
Hõa Ngọc Noãn Nga Nhân 26800000226 UBND
Mã Văn Bôn Nga Thạch 26800000876 UBND
CTy Thương Mại Giang Trường Sơn Nga Trường 102001232 UBND
Trần Xuân Lạc Nga Trường 26800000389 UBND
H SXKD Phùng Thiện Nga Thanh 26800002779 UBND
Cty CP Sơn Hà Ngọc Trạo 2603000302 Sở KHĐT
Trần Hải Hưng Ngọc Trạo 26b8000838 UBND
Hoàng Văn Tăng Ngọc Trạo 26b8000509 UBND
Nguyễn Bá Thương Ngọc Trạo 26b8000509 UBND
Nguyễn Văn Chiến Bắc Sơn 26b8000610 UBND
Đinh Công Minh Ba Đình 26b8000714 UBND
Trần Ngọc Triều Phú Sơn 26b8000242 UBND
Cty Việt Tiến Lam Sơn 2801477541 Sở KHĐT
Cty Khánh Linh Lam Sơn 2800200379 Sở KHĐT
Nguyễn Quốc Điệp Thành Long 1, Cẩm Thành, Cẩm Thủy H26-003623 UBND huyện Cẩm Thủy
Công ty TNHH Sỹ Phúc Quan Sơn 2801863668 Sở KH&ĐT
Đỗ Văn Thiệu Quan Sơn 26F8000582 UBND
Đỗ Xuân Thịnh Sơn Điện 26F001184 UBND
Hoàng Đức Mạnh Sơn Điện 26F000955 UBND
Nguyễn Thọ Chúc Na Mèo 26F8000059 UBND
Nguyễn Văn Quang Trung Thượng 26F8000576 UBND
Ninh Văn Sơn Trung Tiến 26F8000474 UBND
Công ty TNHH Sơn Tân Anh Hàm Rồng 2801313424 Sở KHĐT
Công ty TNHH và Thương mại Vĩ Thành Hàm Rồng 2800846807 Sở KHĐT
Công ty TNHH Tuấn Hương Hàm Rồng 2800846897 Sở KHĐT
Lưu Văn Hải Hàm Rồng 2601110401 UBND TP
Trần Thị Hằng Nam Ngạn 26A8001795 UBND TP
Nguyễn Thị Huệ ( cốt pha) Trường Thi 26A800288 UBND TP
Nguyễn Quốc Khánh Trường Thi 26A800273 UBND TP
Trần Thị Thảo (cốt pha) Lam Sơn 26A8000693 UBND TP
Nguyễn Viết Xuân ( Cốt pha) Lam Sơn 26A8000000472 UBND TP
Nguyễn Đình Thanh (cốt pha) Quảng Hưng 26A8001104 UBND TP
Nguyễn Thị Hạnh (cốt pha) Quảng Hưng 26A80113438 UBND TP
Nguyễn Thị Thơm (cốt pha) Quảng Hưng 26A8004626 UBND TP
Nhà Máy chế biến gỗ dăm xuất khẩu Lễ Môn Quảng Hưng 278200284 Sở KHĐT
Xí nghiệp vật tư và DV Thanh Hoá Đông Vệ 010016031-013 Sở KHĐT
Cơ sở chế biến gỗ, đồ mộc(Thoại) Đông Vệ 26A8001888 UBND TP
Cty TNHH Đức Chính Đông Vệ 2602001048 Sở KHĐT
Công ty TNHH Thảo Hà Đông Vệ 2602001073 Sở KHĐT
Công ty TNHH TM Miền Ngọc Đông Vệ 2801530605 Sở KHĐT
Công ty ĐT&TM Giang Vi Đông Vệ 2801796147 Sở KHĐT
Trần Thị Thuận Đông Vệ 26A800001565 UBND TP
Lê Văn Chiến Đông Vệ 26A800000394 UBND TP
Nguyễn Đăng Quang Tân Sơn 26B000760 UBND TP
Văn Đức Liên Đông Hương 26A8001305/H UBND TP
Cty Cổ phần Lâm sản Miền Trung Phú Sơn 280106894 Sở KHĐT
Công ty TNHH Phúc Hồng Sơn Phú Sơn 2801423240 Sở KHĐT
Công ty TNHH Tuấn Thắng Quảng Thịnh 2801162535 Sở KHĐT
Công ty TNHH Phúc Trình Quảng Tâm 80011047 Sở KHĐT
Công ty CPXD và TM Kiên Cường Quảng Tâm 80011895 Sở KHĐT
Cơ sở xẻ ông Nguyễn Văn Tiến Quảng Tâm 26A8000329 UBND TP
Công ty TNHH vận tải Tuấn Minh Thiệu Khánh 2602001473 Sở KHĐT
Cơ sở KDCBLS-Dương Văn Vinh Thiệu Khánh 26U 8000224 UBND TP
Cơ sở KDCBLS -Nguyễn Hữu Lâm Thiệu Khánh 26U 8000555 UBND TP
Cơ sở SX mộc - Tạ Quang Phòng Thiệu Khánh 26U 8000935 UBND TP
Cơ sở KDCBLS - Nguyễn Hữu Huệ Thiệu Khánh 26U 8000112 UBND TP
Cơ sở KDLS - Dương Ngọc Sơn Thiệu Khánh 2648000379 UBND TP
Cơ sở KDCBLS Dương Ngọc Phố Thiệu Khánh 26U 8000125 UBND TP
Trần Văn Kim Thiệu Dương 26U 8000132 UBND TP
Nguyễn Văn Hanh Đông Tân 26W000000308 UBND TP
Đồ gỗ Đức Hữu Đông Lĩnh 26A8001800 UBND TP
1 An Hoạch 26A8009956 UBND TP
Lê Chí Phiệt Đông Hải 26A8010712 UBND TP
Nguyễn Xuân Trường Hoằng Quang 26A8010836 UBND TP
Nguyễn Văn Trường Hoằng Quang 26A8010779 UBND TP
Lê Quang Hải Đông Anh 26W00000127 UBND
Lê Hữu Quốc Đông Anh 26W00000052 UBND
Lê Xuân Thanh Đông Anh 26W00000310 UBND
Thiều Sỹ Bảy Đông Tiến 26W00000302 UBND
Trần Văn Tuấn Đông Hoàng 26W00000022 UBND
Trần Đức Quyền Đông Hoàng 26W00000110 UBND
Nguyễn Hữu Cơ Thiệu Vận 26U 8000283 UBND
Tống chung Thiệu Nguyên 26U 8001781 UBND
Lê Duy Huỳnh Thiệu Trung 26U 8001933 UBND
Nguyễn Thị Nga Thiệu Trung 2801645934 Sở KHĐT
Trịnh Văn Diêu Thiệu Phú 26U 8000022 UBND
Lê Văn Hùng Thiệu Phú 26U 8000793 UBND
Nguyễn Văn Úy Tĩnh Gia 26a80002589 Phòng TCKH
Đinh Xuân An Tĩnh Gia 26a80002539 Phòng TCKH
Phạm Văn Dũng Tĩnh Gia 92 Phòng TCKH
CNHH Nguyệt Hà Tĩnh Gia 2802274496 Sở KHĐT
CNHH Hùng Cả Tĩnh Gia 2801571538 Phòng TCKH
CNHH Tuấn Bình An Tĩnh Gia 2801698647 Phòng TCKH
BQLRPH Lang Chánh Lang Chánh 3632/QĐ UBND tỉnh
Nguyễn Văn Tân Lang Chánh 26I0000221 UBND
Lê Văn Tưởng Lang Chánh 26I0000186 UBND
Nguyễn Văn Vị Lang Chánh 26I0000526 UBND
Lê Sỹ Giang Lang Chánh 26I0000023 UBND
Nguyễn Mậu Chung Trí Nang 26I0000224 UBND
Đồng Thanh Nghị Trí Nang 26I0000766 UBND
Nguyễn Trung Hương Yên Thắng 26I0000556 UBND
Hồ Minh Phú Yên Thắng 26I0000555 UBND
Cty CPTM Phúc Đức Giao An 2802417723 Sở KHĐT
Lê Phùng Tuấn Giao An 26I0000939 UBND
Lê Phi Hữu Tân Phúc 26I0001116 UBND
Nguyễn Văn Nam Quang Hiến 26I0000021 UBND
CT TNHH nội thất Việt Quảng Lĩnh 2602001162 Sở KH đầu tư
CT TNHH XD Hồng Đức Quảng Giao 2800747669 Sở KH đầu tư
Lê Quốc Huy Quảng Ninh 26Y8000647 UBND
Nguyễn Thị Lý Quảng Ninh 26Y8000567 UBND
Hồ Ngọc Doán Quảng Chính 26Y8001302 UBND
Phạm Văn Trung Quảng Chính 26Y8004807 UBND
Lê Đình Dược Quảng Lưu 26Y8004869 UBND
Đới Xuân Bình Quảng Lợi 26Y8004936 UBND
Phạm Văn Đăng Quảng Lộc 26Y8004800 UBND
Lê Đình Sen Quảng Lộc 26Y8004455 UBND
Trần Quốc Bình Quảng Tân 26Y8005036 UBND
Công ty TNHH Oanh Giới Hoằng Kim 2801571520 Sở KHĐT Tỉnh
CTy TNHH DVTM và CBLS Dân Nhung Hoằng Kim 0962804088 Sở KHĐT Tỉnh
Công ty TNHH Hoa Ngân Hoằng Lương 2801583822 Sở KHĐT Tỉnh
Công ty TNHH Kim Thành Hoằng Lương 2801854832 Sở KHĐT Tỉnh
Cty TNHH TM và SX Đại Bình Dương Hoằng Lương 2801836530 Sở KHĐT Tỉnh
Công ty TNHH Thế Thắng Bút Sơn 2800936458 Sở KHĐT Tỉnh
Công ty TNHH Tùng Dương Hoằng Đồng 2800812999 Sở KHĐT Tỉnh
Nguyễn Trọng Hạnh Hoằng Đồng 26V8004247 UBND
Công ty TNHH Đạt Tài Hoằng Đạo 2602001739 Sở KHĐT Tỉnh
Công ty TNHH Hoàng Thịnh Hoằng Thành 2602000529 Sở KHĐT Tỉnh
Lê Bá Tuấn Hoằng Thành 26V8002724 UBND
Hoàng Văn Lan Hoằng Thành 26V8005915 UBND
Công ty TNHH Trung Tuyến Hoằng Phụ 280185006 Sở KHĐT Tỉnh
Trương Văn Chiến Hoằng Phụ 26V8004153 UBND
Công ty TNHH Nhân Hiếu Hoằng Tiến 2801850073 Sở KHĐT Tỉnh
Lê Thị Nhung Hoằng Tiến 26V8005216 UBND
CTy TNHH Hoàng Anh Tiến Hoằng Cát 2802501531 Sở KHĐT Tỉnh
D/nghiệp TN Hoàn Hiếu Bắc Sơn 2801775556 Sở KH đầu tư
D/nghiệp TN Tuấn Anh Bắc Sơn 2801561843 Sở KH đầu tư
D/nghiệp TN Sơn Hương Bắc Sơn 2801960556 Sở KH đầu tư
Cao Văn Kính Bắc Sơn 26C8001511 UBND
CTy TNHH SX và XDTM Hiền Thúy Quảng Thọ 2088963797 Sở KH đầu tư
CTy TNHH CBLS và XD Hoàng Việt Quảng Thọ 2088963797 Sở KH đầu tư
Trương Văn Thường Quảng Vinh 26Y8002477 UBND
Trần Xuân Hằng Quảng Vinh 26Y8002477 UBND
Trần Hữu Nguyên Quảng Đại 26Y8000300 UBND
Vũ Văn Cương Quan Hóa 26E80000540 UBND
Đỗ Văn Tiến Quan Hóa 26E800001209 ngày 07/10/2013 UBND
Kiều Ngọc Nhất Hồi Xuân 26E80000567 UBND
Phạm Bá Tích Hồi Xuân 26E80000828 UBND
Nguyễn Vũ Được Hồi Xuân 26E80000868 UBND
Lê Mạnh Hùng Hồi Xuân 26E80000726 UBND
Công ty TNHH Duyệt Cường Xuân Phú 2122000049 UBND Tỉnh
Hợp tác CBLSSông Mã Xuân Phú 26E800001217 UBND
Hợp tác Hợp Phát Xuân Phú 260E7000022 UBND
Vi Văn Thiêm Thiên Phủ 26E7000020 UBND
Nguyễn Khắc Tiến Nam Động 26E80000761 UBND
Tổ hợp SX mộc DD Phú Duyệt Cát Vân 26.07M.00003 UBND
CS SX mộc DD Lê Minh Thịnh Cát Vân 26.L8. 000046 UBND
C.Ty TNHH Khánh Nam Xuân Quỳ 28011 43282 Sở KH& Đầu tư
CS SX mộc DD Lê Thị Hiệp Xuân Quỳ 26-M8-000167 UBND
CS SX mộc DD Hoàng Ngọc Năm Hóa Quỳ 26-M8- 000123 UBND
CS SX mộc DD Nguyễn Thanh Bình Hóa Quỳ 26-M8-00087 UBND
CS SX mộc DD Lê Tiến Sỹ Hóa Quỳ 26-M-000400 UBND
CS SX mộc DD Nguyễn Văn Sơn Hóa Quỳ 26-M8-00080 UBND
CS cưa, xẻ, bào và bảo quản gỗ Đỗ Như Tiến Thanh Xuân 26-M8-000048 UBND
CS SX mộc DD Phạm Văn Dũng Thanh Hòa 26-M8-000101 UBND
CTy CNHHTMDV Nhật Dương Bãi Trành 28010 78474 Sở KH & Đầu tư
Nhà máy CB gỗ Như Xuân Bãi Trành 26121 000006 UBND
Hợp tác Đồng Lực Bãi Trành 26-07M 0007 UBND
CS SX mộc DD Hà Thị Hân Bãi Trành 26M 000105 UBND
CT TNHH XD & TM Thành Nam Xuân Bình 26121 000220 UBND tỉnh TH
CS SX đồ mộc DD Tống Việt Hùng Xuân Bình 36M 000049 UBND
CS SX mộc DD Lương Anh Tuấn Xuân Bình 26M8 000084 UBND
CS SX mộc DD Ngô Văn Hương Xuân Bình 26M8 000030 UBND
H Minh Quang Xuân Hòa 26-07M 00001 UBND
Cơ sở sản xuất gỗ xây dựng Nguyễn Anh Tuấn Xuân Hòa 36-M8 000165 UBND
DNTN Minh Mạnh Hùng Yên Cát 2802 363795 Sở KH&ĐT
Tổ hợp CB Mộc DD Phạm Hương Yên Cát 26-07M 00004 UBND
H CBLS Minh Hiền Bình Lương 26-07M 00008 UBND
CS SX mộc DD Lê Thị Kiên Bình Lương 26-M 000235 UBND
C.Ty TNHHXD Ngọc Hải Yên Lễ 2802 299028 Sở KH&ĐT
Lê Văn Tân (DN TN Tân Sáng) Kim Tân 2601000110 Sở KH&ĐT
Nguyễn Minh Khuê Kim Tân 26J8000293
Trần Quốc Huy Kim Tân 2802261306 Sở KH
Phạm Hồng Quảng Luận Thành 26L.8.000308 UBND
Lê Thế Hoàng Luận Khê 26L.8.000225 UBND
Hoàng Văn Minh Xuân Thắng 26L.8.000303 UBND
Đỗ Văn Lợi Xuân Dương 26L.8.000473 UBND
Trần Văn Long Xuân Dương 26L.8.000196 UBND
Lê Văn Cường Thường Xuân 26L.8.000850 UBND
Trần Hữu Tuấn Thường Xuân 26L.8.000743 UBND
Đoàn Quang Bân Thường Xuân 26.7.L000017 UBND
Lê Sỹ Thường Thọ Thanh 26.L.8.000822 UBND
Lê Văn Huấn Xuân Chinh 26L8000433 UBND
Lê Xuân Hội Xuân Lẹ 26L.8.000.821 UBND
Mai Trọng Thắng Vạn Xuân 26L8000197 UBND
Lê Thị Hiền Vạn Xuân 26L8000709 UBND
Nguyễn Văn Sáng Vạn Xuân 26L8000709 UBND
Lê Xuân Sơn Vạn Xuân 26L8000602 UBND
Lê Thị Loan Xuân Cẩm 26L8000158 UBND
Lê Ngọc Thành Lương Sơn 281308167 Sở KHĐT tỉnh
Lê Ngọc Công Lương Sơn 26L8.000401 UBND
Trần Hợp Đệ Lương Sơn 2801068035 Sở KHĐT tỉnh
Vũ Ngọc Trường Lương Sơn 26L.8.000312 UBND
Ng. Hoàng Thanh Lương Sơn 26L8.000942 UBND
Hoàng Thị Nghĩa Lương Sơn 26L8.001544 UBND
H Sơn Lâm Ngọc Phụng 26L8.001258 UBND
Lê Xuân Thủy Ngọc Phụng 26L8.001705 UBND
Đỗ Đình Quế Bát Mọt 2618001027 UBND
Đinh Văn Hà Ban Công 2600002015G UBND
Lường Văn Tuấn Tân Lập 2600001935G UBND
Hà Văn Thành Lũng Cao 2600003493G UBND
Đinh Hồng Chương Cổ Lũng 2600001659 UBND
Vũ Văn Vân Lương Ngoại 26000000750G UBND
Lê Minh Lợi Lương Ngoại 26000000761G UBND
Hà Văn Yên Văn Nho 2600001976G UBND
Trương Ngọc Lợi Hạ Trung 2600001698G UBND
Trương Chí Hiền Hạ Trung 2600002344G UBND
Nguyễn Văn Giang Lâm Xa 26000032G UBND
Ngô Thị Huệ Lâm Xa 2600003288G UBND
Lê Trí Kỳ Cành Nàng 2603000338G UBND
Lê Phú Uyên Cành Nàng 26000002925G UBND
Lê Chí Quang Cành Nàng 2600000338G UBND
Nguyên Ngọc Thịnh Cành Nàng 2600000338G UBND
Lê Văn Lượng Cành Nàng 2891 UBND
Bùi Hồng Nghị Cành Nàng 2600001049G UBND
Vũ Doanh Phú Cành Nàng 26002125G UBND
Lê Minh Thắng Thiết Ống 2600001650G UBND
Nguyễn Hữu Dũng Thiết Ống 260002206G UBND
Nguyễn Đức Lực Ái Thượng 2801332603 Sở KHĐT
Phạm Công Linh Điền Thượng 2600002661 G UBND
Hà Văn Bách Điền Quang 2600001911 G UBND
Nguyễn Văn Long Điền Quang 2600001914 G UBND
Bùi Văn Chủ Điền Quang 2600002254 G0 UBND
Hà Văn Tùng Điền Quang 2600003329 UBND
Nguyễn Thanh Dung Điên Hạ 2600002012 G UBND
Trương Hồng Nhuận Điên Hạ 2600001188 G UBND
Nguyễn Văn Chính Điên Hạ 2600002905 G UBND
Phạm Văn Lương Điên Hạ 2600002906 G UBND
Nguyễn Thị Phương Điền Lư 2600000162G UBND
Nguyễn Thanh Sơn Điền Lư 2600000957G UBND
Hà Khắc Đô Điền Lư 2600002328G UBND
Trịnh Định Quyền Điền Lư 2600000087CT UBND
Hà Thị Nguyệt Điền Lư 260000 G UBND
Lê Văn An Điền Lư 26000028G UBND
Nguyễn Hồng Mão Điền Trung 2600002294G UBND
Lê Thị Tứ Điền Trung 2600000579G UBND
Bùi Văn Trách Điền Trung 2600000579G UBND
Trần Viết Đông Vân Sơn 26x8000434 UBND (h)
Tô Thị Thọ Vân Sơn 26x8000236 UBND (h)
DNTN Nhất Huy Vân Sơn 2801434595 Sở KH-ĐT
DNTN Hoài Anh Minh Châu 2801179458 Sở KH-ĐT
Lê Đình Phan Tân Ninh 26x80001699 UBND (h)
Nguyễn Bá Tình Tân Ninh 26x80001675 UBND (h)
DNTN Xuyên Bình Hợp Thắng 2801667039 Sở KH-ĐT
Võ Bá Đức Dân Lý 28x800077 UBND (h)
DNTN Thanh Tươi Dân Lý 2800133041 UBND (h)
Bùi Văn Sơn Dân Lý 28x800089 UBND (h)
DNTN Phượng Loan Thái Hòa 2801517266 Sở KH-ĐT
Nguyễn Hữu Chung Thọ Vực 26x8002413 UBND (h)
CNHH Dũng Xuân Thọ Vực 2802198703 Sở KH-ĐT
Hoàng Văn An Dân Quyền 26x80001764 UBND (h)
Trân Đình Cường An Nông 26x800574 UBND (h)
Trịnh Trọng Sự Dân Lực 26x8001359 UBND (h)
Lê Thị Phiên Hoàng Giang 26z8000782
DNTN Hải Oanh Tế Lợi 280134769 Sở KH-ĐT
Nguyễn Văn Bắc Tế Thắng 26x8000481 UBND (h)
Nguyễn Hữu Hải Thăng Long 26z800038 UBND (h)
Lê Thi Anh Thăng Long 26z8000758 UBND (h)
Phạm Thị Hòa Thăng Long 26z80000432 UBND (h)
Lê Văn Thảo Trung Thành 26z80000045 UBND (h)
Nguyễn Văn Tám Trung Chính 26z8000058 UBND (h)
Bùi Văn Long Thăng Thọ 26z8000046 UBND (h)
Lại Thị Lý Thăng Thọ 26z80000026 UBND (h)
Lê Thế Dũng Vạn Thắng 26z80000018 UBND (h)
Đỗ Văn Lan Nông Cống 26z80000268 UBND (h)
cao biên thái sơn, cẩm tú 26h.221 ubnd huyện cẩm thủy 8/7/2018 12:00:00 AM
Nguyễn Văn mạnh Thành Long 1 2453 UBND huyện Cẩm Thủy 10/2/2018 12:00:00 AM
nguyễn thị đế thon xổ 2453/QĐ-UBND UBND HUYEN CAM THUY 9/25/2018 12:00:00 AM
Công ty TNHH dịch vụ thương mại Gia Huy New Thôn Minh Châu 2 2802470719 Sở KHĐT 6/28/2017 12:00:00 AM
Công ty Hoàng Nguyễn Minh Hiếu Thôn Minh Thành 2802465476 Sở KHĐT 6/9/2012 12:00:00 AM
Lê Ngọc Long Thôn Minh Thành 26K8003145 UBND huyện Ngọc Lặc 7/3/2017 12:00:00 AM
Hà Văn Hùng Thôn 2 26K8004481 UBND huyện Ngọc Lặc 5/3/2017 12:00:00 AM
Công ty Duy Lợi Thôn 2 2802155192 Sở KHĐT 9/15/2015 12:00:00 AM
Lê Thị Anh Thôn 66 26K8003026 UBND huyện Ngọc Lặc 6/19/2017 12:00:00 AM
Đinh Thành Bảo Thôn Phùng Long 26K8003876 UBND huyện 3/7/2016 12:00:00 AM
Đinh Hoàng Cảnh Thôn Tiêu Tu 26K8002734 UBND huyện Ngọc Lặc 3/28/2013 12:00:00 AM
Đinh Văn Nam Thôn Phúc Long 26K8004156 UBND huyện Ngọc Lặc 6/8/2017 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Hà Thôn 66 26K8003146 UBND huyện 7/3/2014 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Lâm Thôn Thọ Phú 26K8004103 UBND huyện 9/27/2016 12:00:00 AM
Trần Văn Luân Thôn Thọ Phú 26K8002212 UBND huyện 4/4/2012 12:00:00 AM
Lê Văn Chương Thôn Thọ Phú 26K8003398 UBND huyện 12/23/2014 12:00:00 AM
Lê Đình Ba Thôn Ba Si 26K8003640 UBND huyện 8/3/2015 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Dũng Thôn Ba Si 26K8003409 UBND huyện 12/30/2014 12:00:00 AM
Trương Viết Thường Thôn Muốt, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 26H-004871 UBND huyện Cẩm Thủy
Lê Khắc Khoa Thôn Khạt, Cẩm Thành, Cẩm Thủy 26H-002131 UBND huyện Cẩm Thủy
Tạ Thanh Lâm Thôn Cò Cánh, Cẩm Thành, Cẩm Thủy 26H-001729 UBND huyện Cẩm Thủy
Hà Văn Mạnh Thành Long 1, Cẩm Thành, Cẩm Thủy H26-002113 UBND huyện Cẩm Thủy
NM CBXK Cẩm Thủy Thôn Trung nghĩa, Cẩm Châu, Cẩm Thủy 2801832148 SởKHĐT
Công ty TNHHTMDV Thôn Trung Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Thủy 280107054 Sở KHĐT
Ngô Sỹ Nguyên Thôn Trung Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Thủy 26H-004610 UBND huyện Cẩm Thủy
Nguyễn Văn Tình Thôn Trung Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Thủy H26-003830 UBND huyện Cẩm Thủy
Đặng Thế Nhẫn Thôn Xăm, Cẩm Bình, Cẩm Thủy H26-00447 UBND huyện Cẩm Thủy
Bùi Văn Chiều Thôn Bẹt, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy H26-004217 UBND huyện Cẩm Thủy
Đỗ Tú Bích Thôn Chiềng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy H26-0001118 UBND huyện Cẩm Thủy
Hoàng Văn Hợp Thôn Cốc, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy H26-003824 UBND huyện Cẩm Thủy
Cao Văn Bôn Thôn Thái Sơn, Cẩm Tú, Cẩm Thủy H26-002777 UBND huyện Cẩm Thủy
Nguyễn Ngọc Hải Thôn Thuần Lương, Cẩm Tú, Cẩm Thủy H26-002854 UBND huyện Cẩm Thủy
Trần Văn Thủy Thôn Cẩm Hoa, Cẩm Tú, Cẩm Thủy H26-004597 UBND huyện Cẩm Thủy
Doãn Văn Chung Thôn Cẩm Hoa, Cẩm Tú, Cẩm Thủy H26-000341 UBND huyện Cẩm Thủy
Phạm Thanh Việt Thôn Ngọc Liên, Cẩm Tú, Cẩm Thủy H26-002573 UBND huyện Cẩm Thủy
Cao Biên Thôn Thái Sơn, Cẩm Tú, Cẩm Thủy H26-002926 UBND huyện Cẩm Thủy
Cao Văn Quân Thôn Thái Bình, Cẩm Tú, Cẩm Thủy H26-003774 UBND huyện Cẩm Thủy
Công ty Phong An Thôn Dung, Cẩm Tâm, Cẩm Thủy 2802498827 UBND huyện Cẩm Thủy
Công ty Hoàng Anh Thôn An Cư, Cẩm Tâm, Cẩm Thủy 2801572718 UBND huyện Cẩm Thủy
Trương Văn Cần Thôn Dung, Cẩm Tâm, Cẩm Thủy 26H-003029 UBND huyện Cẩm Thủy
Phạm Văn Đức Thôn Chiềng, Cẩm Qúy, Cẩm Thủy H26-000348 UBND huyện Cẩm Thủy
Doãn Văn Cường Thôn Bái, Cẩm Qúy, Cẩm Thủy 20H-004947 UBND huyện Cẩm Thủy
Đỗ Văn Thuận 102A, Cẩm Yên, Cẩm Thủy H26-001531 UBND huyện Cẩm Thủy
Nguyễn Đức Văn Làng Sống, Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy 26H-4514 UBND huyện Cẩm Thủy
Phạm Văn Quang Thôn Phong ý, Cẩm Phong, Cẩm Thủy 96-HKD UBND huyện Cẩm Thủy
Nguyễn Văn Lâm Thôn Đồng Chạ, Cẩm Phong, Cẩm Thủy 26M-001411 UBND huyện Cẩm Thủy
Hà Quang Lưu thôn Đồng Chạ, Cẩm Phong, Cẩm Thủy 26H-002836 UBND huyện Cẩm Thủy
Bùi Văn Phúc Thôn Đồng Chạ, Cẩm Phong, Cẩm Thủy 26H-004499 UBND huyện Cẩm Thủy
Nguyễn Hải Dương Thôn Ba Si 26K8003721 UBND huyện 9/22/2015 12:00:00 AM
Lê Doãn Hạnh Khu 3 26K8000922 UBND huyện 12/2/2004 12:00:00 AM
Đỗ Đức Nguyệt Làng Âm 26K8001059 UBND huyện 6/5/2006 12:00:00 AM
Phạm Trường Giang Đội 3 26K8001437 UBND huyện 2/23/2006 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Hà Thôn Trung Tâm 26K800037 UBND huyện 8/1/2001 12:00:00 AM
Lương Duy Khánh Thôn 9 26K8003218 9/12/2014 12:00:00 AM
Nguyễn Bá Huấn Thôn 9 26K8001809 UBND huyện 6/7/2010 12:00:00 AM
Trần Mạnh Đạo Thôn Trung Tâm 26K8000863 UBND huyện 6/16/2004 12:00:00 AM
Lê Văn Khanh Thôn 9 26K8001271 UBND huyện 10/7/2005 12:00:00 AM
Công ty TNHHTM Sơn Hùng Thôn Trung Tâm 2602001271 Sở KHĐT 10/7/2005 12:00:00 AM
Dương Văn Nhạn Thôn 12 26K800266 UBND huyện 7/3/2013 12:00:00 AM
Đoàn Văn Hòa Thôn Trung Tâm 26K8001669 UBND huyện 12/10/2009 12:00:00 AM
Công ty cổ phần xây dựng Long Thành Phố Nguyễn Du - Thị Trấn Ngọc Lặc 2802156848 Sở KHĐT 6/3/2014 12:00:00 AM
Trịnh Đình Hậu Phố Nguyễn Du - Thị trấn Ngọc Lặc 598 UBND huyện 3/1/2003 12:00:00 AM
Công ty TNHHĐTXD&TM Bảo Sơn Phố Trần Phú - Thị trấn Ngọc Lặc 2802059594 5/29/2017 12:00:00 AM
Công ty TNHHMTV HKQ Phố 1 2801496150 Sở KHĐT 12/22/2009 12:00:00 AM
Tống Văn Minh Phố 1 26K8002214 UBND huyện 4/9/2012 12:00:00 AM
Phạm Văn Thịnh Thôn Hương Sơn 26K8000782 UBND huyện 2/18/2004 12:00:00 AM
Lê Đức Chính Phố 1 26K8001376 UBND huyện 2/24/2009 12:00:00 AM
Hoàng Huy Thân Thôn Ngọc Minh 26K8002182 UBND huyện 2/19/2012 12:00:00 AM
Nguyễn Hữu Tuấn Thôn Hạ Sơn 26K8002784 UBND huyện 4/26/2013 12:00:00 AM
Phạm Văn Sơn Thôn Ngọc Lan 26K8004563 UBND huyện 7/10/2017 12:00:00 AM
Lê Văn Mừng Thôn Cao Hòa 26K8003597 UBND huyện 7/1/2015 12:00:00 AM
Dương Công Đồng Thôn Giang Sơn 26K8003609 UBND huyện 7/3/2015 12:00:00 AM
Dương Công Giới Thôn Giang Sơn 26K8001121 UBND huyện 11/25/2006 12:00:00 AM
Dương Văn Dũng Thôn Giang Sơn 26K8003611 UBND huyện 7/3/2015 12:00:00 AM
Nguyễn Phú Sắc Thôn Ngọc Sơn 26K8003985 UBND huyện 6/17/2016 12:00:00 AM
Lê Ngọc Hưng Thôn Xuân Sơn 26K8001319 UBND huyện 10/14/2008 12:00:00 AM
Lê Hữu Bình Thôn Quang Hợp 26K80001180 UBND huyện 8/1/2007 12:00:00 AM
Phạm Văn Nguyên Làng Ràm 26K8001803 UBND huyện 4/15/2013 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Thủy Thôn Quang Hưng 26K8001885 UBND huyện 11/12/2010 12:00:00 AM
Lê Viết Thường Phố 1 26K8002750 UBND huyện 4/8/2013 12:00:00 AM
Phạm Văn Tâm Phố 1 26K8002180 UBND huyện 2/19/2012 12:00:00 AM
Tống Vĩnh Uy Phố 1 26K8000733 UBND huyện 1/19/2003 12:00:00 AM
Hà Văn Tự Phố 1 26K8004668 UBND huyện 10/12/2017 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Kiên Phố 1 26K8004670 UBND huyện 10/12/2017 12:00:00 AM
Nguyễn Văn Hoan thôn Đồng Chạ H26-001358 UBND huyện 8/11/2004 12:00:00 AM
Phạm văn Đức Thôn Chiềng H;26000348 UBND Huyện
Doãn văn Cường Thôn Bái 20H.004947 UBND Huyện
>